KOMMENTAR. Martin Saxlind kommenterar här dagens drev mot Simon Högberg och ett annat intressant (((sammanträffande))).


Inför demonstrationen i Göteborg har det politiska etablissemanget och (((de etablerade medierna))) skapat en artificiell debatt om huruvida Nordiska motståndsrörelsen verkligen bör ha samma rättigheter som alla andra. Vår mötesfrihet problematiseras i alla upptänkliga medier och juridiska gränser förflyttas av polischefer; eller så ljuger och bluffar polisen om att gränserna har flyttats, samtidigt som andra menar att lagarna måste skrivas om ifall den nuvarande lagstiftningen inte redan är tillräckligt repressiv mot oss.

Som ett led i den här propagandan där man 1) Vill framställa Motståndsrörelsen som ett hot mot allmänhetens säkerhet, och 2) Fastslå att vi inte har och inte heller borde ha samma rättigheter som andra, släpptes ett påhittat ”avslöjande” i media idag. Nyheten gäller Motståndsrörelsens gruppchef i Varberg, Simon Högberg, som i likhet med många andra unga svenskar tidigare har varit anställd hos Försvarsmakten. Detta avslöjande är ”Fake News” av flera anledningar.

För det första var Högberg varken nationalsocialist eller politiskt organiserad när han anställdes av Försvaret, varför hela drevet och försöket att få Försvarsmakten att påstå att något fel har begåtts från deras sida är helt verklighetsfrånvänt. Ingen människa vid sina sinnens fulla bruk kan väl anse att Försvaret ska kunna identifiera ”feltänkare” innan de ens börjat tänka fel?

För det andra så har Högberg aldrig hemlighållit sin militära bakgrund. På hans öppna Facebook-profil kan man se att han tidigare arbetet som ”Livdragon vid Livgardet” och han är samtidigt öppen med sina politiska åsikter där. Alltså rör sig detta inte om någon riktig journalistik eller något riktigt avslöjande, utan det är bara ett högljutt utbasunerande av något som vem som helst hade kunnat gräva fram på egen hand ifall man verkligen hade varit intresserad av det.

Det är också vad detta handlar om, att skapa ett intresse för något som ingen annars hade brytt sig om. Det är opinionsbildning och ”agendasättande journalistik”, inte relevant nyhetsrapportering om något som är av allmänintresse.

Bakom drevet mot Högberg står Göteborgs-Posten som i sin tur uppenbarligen agerar på direktiv från sin judiske ägare Peter Hjörne. Så sent som igår skrev Hjörne en ledarartikel i sin egen tidning där han menade att Motståndsrörelsens demonstrationsrutt måste kortas ner. Idag kom också beslutet från Förvaltningsrätten: Demonstrationsrutten kortas ner, exakt så som Hjörne (och Judiska församlingen) önskade!

Kan det bli mer tydligt än så vart makten i samhället idag ligger? Kan det bli mer uppenbart att det judiska mediemonopolet i Sverige måste krossas för att vi svenskar ska få behålla våra politiska rättigheter och kunna säkra vår överlevnad som folk?

Hjörne och de andra medieråttorna använder som vanligt sitt mediala inflytande för att försöka sabotera Motståndsrörelsens demonstration i Göteborg. Hetsen mot Högberg är en del i den kampanjen samt deras mer övergripande strävan att neka nationellt sinnade svenskar rätten att utbilda sig militärt och lagligt äga jaktvapen. (GP nämner jaktvapen i artikeln om Högberg och skrev förra månaden om en annan medlem i Näste 2 som fick sin licens för jaktvapen indragen trots att han precis som Högberg är helt ostraffad.)

I Hjörnes Sverige ska inte svenskar som han ogillar kunna jobba med vad som helst, inte kunna försvara sig själva och inte kunna organisera sig politiskt för att bejaka sina etniska intressen. I Hjörnes Sverige är svenskarna snart en minoritet i sitt eget land och får inte ens protestera mot det.

Jag hoppas att många sluter upp i Göteborg nu på lördag och demonstrerar mot Hjörne och alla andra förbrytare. Deras maktmissbruk och svenskfientlighet måste stoppas.


  • Publicerad:
    2017-09-25 23:55