Flera grundskolor och gymnasier i Berlin är rasligt segregerade. Rasfrämlingars barn har satts i specialklasser för att tyskar ska våga placera sina barn i skolorna. Nu har fenomenet fått det överstatliga FN och George Soros ”humanistiska” stiftelser på halsen. 

Rapporten, som utarbetats av den judiska organisationen Open Society Justice Initiative (OSJI), grundad av finansjuden George Soros, konstaterade att barn till rasfrämlingar håller på att separeras från tyska elever eftersom att deras kunskapsnivå är otillräcklig för vanliga klasser.

Den judiska organisationen menar i sin rapport att språkkunskaperna används som en förevändning av tyska föräldrar för att slippa placera sina barn i klasser med rasfrämlingar.

Turken Serdar Yazar från Berlin Brandenburgs turkiska förening, som samlade ihop rasfrämlingars vittnesmål till rapporten, säger att han inte blev förvånad av den judiska rapportens slutsatser och berättar om en händelse i den mångkulturellt besmittade stadsdelen Kreuzberg i Berlin:

”Det var tyska föräldrar som tog initiativet och sa: ’Vi är oroliga eftersom våra barn inte kommer att få en bra utbildning och kommer att ha svårigheter med det tyska språket. Vi bor i ett område med ett stort antal barn med invandrarbakgrund och vi måste finna en lösning där vi separerar invandrarelever från de elever som har tyska som modersmål’.”

Rapporten påstår även att rektorer var i maskopi med lärare för att hålla lektioner stängda för rasfrämlingars barn och Yazar anser också att fenomenet inte enbart uppstått i Berlin:

”Jag vet fall från Nordrhein-Westfalen, och jag vet några fall från Hamburg också”, säger turken.

Finansjuden George Soros uppmanar den tyska regimen att utöka landets anti-diskrimineringslagar för att på så vis tvinga tyska elever att gå i klasser med rasfrämlingar.

”De diskriminerande förehavandena stigmatiserar invandrarbarnen och underminerar deras möjligheter att integrera och delta fullt ut i det tyska samhället, och kränker Tysklands skyldighet att förbjuda diskriminering”, trycker den judiska organisationen på med i slutet av sin rapport.

Rapporten från OSJI var beställd av FN för dess ”106:e Kommitté för mänskliga rättigheter” i Genève, som pågår fram tills den 2 november.

Fakta George Soros:

George Soros har främst gjort sig känd för att ha orsakat europeiska valutor stor ekonomisk skada i början på 1990-talet, bland annat den svenska. Soros har blivit utpekad som en frontfigur för Rothschilds finansimperiumSoros är den privatperson som satsar mest pengar i världen på legalisering av narkotika, något som han gjort framförallt i Östeuropa. Hans projekt i Vilnius i Litauen har försett litauer med metadon trots att det knappt finns några heroinmissbrukare i området. Mer ingående läsning om Soros förehavanden finns i artikeln ”En djävul med helgongloria”, som publicerades av Motståndsrörelsen redan 1997.

Relaterat:

Berlin schools ’racially segregating’ children

 


  • Publicerad:
    2012-10-29 19:08