Torsdagen den 26/5 samlades organisationskamrater ur Kampgrupp 301, 302 och 303 i Eslöv för att bedriva omfattande aktivism. Kvällen inleddes genom att sätta upp organisationens klistermärken i invandrarghettot i Berga, där svenskar idag lever i minoritet och där Eslövs källarmoské befinner sig.

En nyfiken person av härkomst från Mellanöstern frågade vad det var som sattes upp, varpå denne hänvisades till att besöka organisationens hemsideadress. Inga incidenter uppstod och aktivistgruppen beslutade att gå vidare.

Nästa mål var Bergagymnasiet, där eleverna under förra veckan tvingats titta på en homoföreställning i Medborgarhuset, som folkfientliga lobbyister (RFSL och Forum för levande historia) i sedvanlig ordning orkestrerat för att förintelsen av Nordiska värderingar, kultur och folk ska fortgå. Efter naturliga reaktioner av elever skett under föreställningen så har den folkfientliga median drivit igång ett stort mediahets mot eleverna.

Aktivistgruppen beslutade därför att affischera runt om skolan med ett författat meddelande samt spärra av samtliga ingångar för att visa var man står i frågan och upplysa eleverna. Texten till meddelandet lyder:

Gymnasieelever! Ifrågasätt er undervisning! Absurda föreställningar likt den som hölls på teatern här i Eslöv tvingar på er elever så kallade ”normbrytande” tankebanor som homosexualitet & feminism. Dessa onaturliga folksöndrande idéer, i kombination med mångkultur & rasblandning, är skapade för att förgöra våra familjer, minska antalet välmående barn & på sikt utrota oss svenskar i vårt eget land! Läs mer om detta på: NORDFRONT.SE

Därefter rörde sig aktivisterna in mot centrala Eslöv, där man började med att upplysa Herbert Felixinstitutet om organisationens närvaro och att även vi har något att ”berätta om” (se bild för den ironiska kopplingen). Sedan spärrades Kultur (marxistiska) skolan av som ligger precis tvärs över gatan.

Som sista mål för kvällen spärrades Stadshuset av med en tydlig markering som framgår av affischernas budskap.

Under aktiviteterna körde Securitas- och G4S-fordon förbi upprepade gånger, men detta avskräckte inte aktivisterna från att slutföra aktiviteterna. Även en polispiké kom körandes med blåljus i slutet av aktionen. Det är oklart om denna utryckning var till följd av aktivisternas närvaro eller om det kanske uppstått ett problem på ett närliggande hem för ensamkommande invadörer. Det uppstod dock inga problem och aktiviteten rundades av.

Totalt genomfördes 7 avspärrningar, 50 affischeringar och 600 klistermärken sattes upp.

kollage-3kollage-2kollage-1


  • Publicerad:
    2016-05-28 16:00