Fredag 14/10 samlades medlemmar från kampgrupperna 101 och 103, med förstärkning från Näste 2. Ambitionen var att under en hel dag sprida information gällande den kommande demonstrationen – 12 november. Och så blev det.

Man startade på Bromma gymnasium där flygblad delades ut till de studerande ungdomarna. Responsen var god med undantag för diverse främlingar samt en och en annan lärare som troligtvis såg motståndsmännen som ett hot mot spridandet av deras idé om vit skuld.

Vidare till Kungens kurva och närmare bestämt Ikea. Fler flygblad delades ut till folket och inga problem uppstod.

Nästa stopp var Årstaberg station och även där spreds information om den 12 november i flygbladsform till förbipasserande.

Stockholm centralstation. Medtagen konfetti regnade på stationen till skanderade slagord från en av aktivisterna.

Slutligen hängdes en banderoll upp på Nockebybron.

Efter en stärkande dag i kampens tecken samlades man hemma hos en av aktivisterna för att fira en kamrat vars frihetsberövande upphört. Välkommen tillbaka!

unnamed


  • Publicerad:
    2016-11-11 18:00