Vid mörkrets inbrott den sjunde februari bestämdes att Motståndsrörelsens budskap skulle spridas i centrala Skövde samt förortsområde. Närmare 1 200 flygblad hamnade i både brevlådor och händer.

Tilläggas kan att en offentlig flygbladsutdelning hölls vid en av de stora livsmedelsaffärerna där både positiva och negativa reaktioner påträffades. En främling krävde ett flygblad, varpå dennes reson och argumentation inte räckte till vid en diskussion utan övergick till att uttala olaga hot. Då motståndsmännen inte endast hade ett numerärt men även ett mentalt och rent intellektuellt övertag lämnade främlingen platsen och aktionen flöt på som vanligt.

De aktiva medlemmarna hälsar de sympatisörer som på eget bevåg var behjälpliga under flygbladsutdelningen ett stort tack! Kampen fortsätter!

56


  • Publicerad:
    2016-02-10 10:00