FRÄMLINGSINVASIONEN. Riksdagen har antagit regeringens förslag att göra FN:s barnkonvention till svensk lag, mot inrådan av nationell expertis.

Moderaterna öppnade under sin senaste mandatperiod bidragskranarna inför massinvandringsvågen som blev akut 2015. Syftet var att kunna ta emot ensamkommande barn i åldrar från ”fysiskt tidigt utvecklade” till upp emot 50 år som låtsades vara barn, från länder utanför EU. Detta innebär en fortsatt enorm socioekonomisk belastning på Sverige som med ”barnens” ökade ålder kommer att innebära än mer ökade omkostnader i form av arbetslöshetsunderstöd, läkar- och kriminalvård med mera.

Om den nya lagstadgade barnkonventionen kommer att följas kan det för svenskarna i värsta fall bara vara början på en ny eskalering av invasionen av män som påstår sig vara barn. I bästa fall är den nya barnlagen en tom lag som bara putsar regeringens humanitära image och stärker dess kollektiva ego. Men det kan ännu ingen utomstående veta.

Den 1 januari år 2020 börjar den nya lag gälla som inför barnkonventionen i svensk lag. Socialdemokraterna och Miljöpartiet hoppas därmed att Sverige kommer att bli bättre på att tillgodose ”alla barns rättigheter”. ”Alla barn” innebär hela världens barn, för barnkonventionen har tidigare gällt kollektivt för världen, inte för specifikt Sverige. Men att lagstadga om denna generella, globala konvention så att den gäller Sveriges administrativa gränser gör att landet tar på sig ansvaret för hela världens barn om konventionen skall följas.

Många jurister har tidigare sågat lagförslaget på flera olika grunder. Några skäl som anges är att konventionens skrivningar är så otydliga att de inte passar som lag. De går inte heller att använda i enskilda fall.

— Man riskerar att ställa till problem mer än man löser problem, säger Olof Beckman som är lektor i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet till TT.

— Barnkonventionen är inte en lättillämplig text. Det kommer att bli problem längst ut i tillämpningskedjan: i socialtjänst, sjukvård, skola och polis. Det är ju de som faktiskt gör något för barn, och att de nu ska bli granskade och kritiserade utifrån en abstrakt konventionstext, det känns på något vis orättvist. Väldigt mycket av rättigheternas förverkligande handlar om jättesorgligt, tråkigt, hårt vardagsarbete med tuffa prioriteringar och att se till att pengarna hamnar på rätt ställe och att det finns människor som faktiskt kan jobba. Jag är på deras sida i det här och jag är helt övertygad om att det här kommer inte att bli bättre för dem, säger Beckman.

Lagrådet avstyrkte också förslaget, precis som de gjorde med den hårt kritiserade och nyligen införda samtyckeslagen. Ändå genomför regeringen båda lagar. Att den nya barnlagen inte går att använda i enskilda fall öppnar för möjligheten att godtyckligt använda den kollektivt.

Några judiskt ägda tidningar i Sverige hävdar i brödtext eller redan i ingressen att kritikerna mot den nya lagen varnar för att lagen inte kommer att göra någon skillnad alls, men det är inte vad de flesta kritiker säger, även om Kammarrättens kammarrättspresident Thomas Rolén säger att den inte har haft genomslag i Norge, där barnkonventionen har inkorporerats i lag.

— [Kammarrätten] anser inte att vi kan se hur den kommer att slå. Man har inkorporerat barnkonventionen i Norge men jag kan inte utläsa att det haft något särskilt genomslag där. Om utgångspunkten är att stärka barns rättsställning så tycker vi inte att det här är det bästa sättet, säger Rolén till TT.

Men andra kritiker hävdar att lagen blir godtycklig. Det innebär att den kan användas i vilken utsträckning som helst.

Oskar Hagberg. som är ordförande för Medborgerlig samling i Lund, skriver att lagen har stora ekonomiska konsekvenser för landet. Detta beror på att svenska staten i princip förpliktigar sig att sätta alla barns bästa i främsta rummet, inte endast de som har svenskt medborgarskap.

Detta kan utan modererande juridiska instrument innebära alla barn i hela världen.

Enligt barnkonventionen är ett barn en människa under arton år. Hagberg skriver att ”det spelar ingen roll om det handlar om kapabla sjuttonåringar som tagit sig hit runt halva jordklotet. Svenska myndigheter kommer framöver att vara skyldiga att låta deras rätt gå före till exempel pensionärers och glesbygdsbors rättigheter”.

Eftersom den svenska staten inte heller kan eller ens vill hålla reda på vilka invandrare som verkligen är barn i fysisk mening, utan accepterar människor som riktiga barn när de uppger att de är barn eller identifierar sig som barn, kan naturligtvis floden av ”barn” som vill dra nytta av den nya svenska lagen i värsta fall kraftigt förvärra den för oss svenskar pågående humanitära katastrofen.

Men att som Göteborgsposten på iögonenfallande tidningsplats skriva att experter ”varnar” för att lagen inte kommer att ha någon effekt alls, kan naturligtvis lugna oroliga läsare som väljer att lita på det.

Källor:
Barnkonventionen blir lag – trots kritiken
Att göra Barnkonventionen till lag skadar Sverige


  • Publicerad:
    2018-06-15 20:15