Dagens datum 26 december: Denna dag 1944 inleder tyska och italienska förband en begränsad offensiv i norra Italien mot mer än dubbelt så starka amerikanska negerstyrkor.

I slutet av december 1944 hade Tyskland inte mycket att fira. I Ardennerna i Belgien hade tyskarnas sista stora offensiv slutligen kört fast. Amerikanska pansarstyrkor lyckades denna dag bryta fram till Bastogne. På alla fronter, i öster, väster och i söder, var tyskarna hårt trängda av en övermäktig krigskoalition bestående av USA, Sovjetunionen, Storbritannien samt ett växande antal andra länder.

Trots att tyskarna vid denna tid drevs tillbaka på alla fronter så genomförde man en och annan större offensiv operation. En sådan offensiv var operation ”Vinterstorm” som skulle inledas den 26 december 1944 i nordvästra Italien.

Garfagnana i nordvästra Italien var en del av den sista tyska försvarslinjen som gick tvärs över Italien och kallades Gotiska linjen.

Garfagnana i nordvästra Italien var en del av den sista tyska försvarslinjen som gick tvärs över Italien och kallades Gotiska linjen.

I oktober 1944, när operation vinterstorm ursprungligen planerades, hade den varit tänkt som en större offensiv där 40 000 tyska och italienska soldater tillsammans skulle bryta igenom den amerikanska 5:e arméns linjer och återerövra städerna Lucca, Pisa och hamnstaden Livorno. Genom detta ville man även tvinga de allierade att sända förstärkningar västerut, så att de tvingades avbryta sin pågående offensiv i de nordöstra delarna av Italien – i riktning mot Ravenna.

Men någon storoffensiv med 40 000 man skulle aldrig bli av. Den verkliga situationen var en annan och hade dessutom försämrats sedan oktober då den ursprungliga planen hade diskuterats. På plats i bergsområdet Garfagnana, varifrån offensiven skulle ta sin början, fanns endast två divisioner. Den tyska 148:e infanteridivisionen som redan var allvarligt försvagad av tidigare strider och den italienska alpjägardivisionen ”Monterosa” som även den var kraftigt försvagad.

Dessutom saknades allt som egentligen behövdes för att kunna genomföra en offensiv. Det fanns inget bränsle, inga stridsvagnar och inget flyg.

Den tyske generalen Otto Fretter-Pico och den italienske generalen Mario Carloni.

Den tyske generalen Otto Fretter-Pico och den italienske generalen Mario Carloni.

Befälhavarna för de två divisioner som fanns på plats, general Otto Fretter-Pico för 148:e infanteridivisionen och den italienske generalen Mario Carloni för ”Monterosa”, skalade därför ner den ursprungliga planen och anpassade den till vad de hade för handen.

Den mindre offensiven fick istället som mål att anfalla en begränsad del av fronten i bergsområdet Garfagnana och driva tillbaka den amerikanska 92:a infanteridivisionen, binda upp allierade styrkor så att trycket minskade i andra sektorer samt att erövra bättre försvarsställningar och erövra vapen och materiel från de allierade.

Den amerikanska 92:a infanteridivisionen som också kallades för ”Buffalo Soldiers Division” utgjordes av svarta soldater. ”Buffalo soldiers” var en beteckning på svarta soldater som påstås härstamma från indiankrigen under andra halvan av 1800-talet då ett svart kavalleriförband lär ha slagits mot indianerna. Amerikanska militära förband som bestod av svarta kom efter detta att använda buffel-symboliken. Den amerikanska 92:a infanteridivisionen var den enda svarta division som deltog i strid under andra världskriget.

vinterstorm_mg42I praktiken skulle den tysk-italienska styrkan på sammanlagt ca 9000 man anfalla en till antalet dubbelt så stark fiende på över 18 000 man som dessutom hade stöd av stridsvagnar och flyg. Den amerikanska buffeldivisionen hade även förstärkts med ytterligare enheter, däribland två indiska brigader, en kort tid innan eftersom man misstänkte att tyskarna i samband med Ardenneroffensiven även skulle anfalla i Italien.

För att lura amerikanerna hade tyskarna spridit ut rykten om en förestående offensiv i en annan sektor. Tyskarna och italienarna var också mycket noggranna med att dölja alla förflyttningar i området.

Under natten till den 26 december anföll två tyska bergsjägarbataljoner de främsta amerikanska ställningarna och den amerikanska garnisonen i byn Sommocolonia erövrades. Överraskningen var fullständig. Flera andra byar erövrades snabbt och offensiven fortsatte söderut. Hela den amerikanska 92:a divisionen bröt samman i flykt och dagen efter var den tysk-italienska offensiven över och hade nått de uppsatta målen.

Byn Sommocolonia erövrades snabbt. Dagen efter, den 27 december, bombades byn av amerikanskt flyg och kyrkan förstördes.

Byn Sommocolonia erövrades snabbt. Dagen efter, den 27 december, bombades byn av amerikanskt flyg och kyrkan förstördes.

De följande dagarna började de tyska och italienska förbanden att dra sig tillbaka och besätta nya försvarsställningar i området. Man hade lyckats ta flera hundra fångar och erövra stora mängder vapen och materiel. Buffeldivisionen hade gjort mycket dåligt ifrån sig, särskilt med tanke på att den till antal, materiel och i understöd var mer än dubbelt så stark än de styrkor som anföll den.

Italienska alpjägare med svarta fångar.

Italienska alpjägare med svarta fångar.

92:a infanteridivisionens chef var den vite generalen Edward Almond. Almond hade blivit chef för divisionen eftersom man från högre ort trodde att han var rätt man för den svåra uppgiften att föra befäl över en helsvart infanteridivision. Den svarta divisionens allmänt dåliga prestation under strid gjorde att general Almond efter andra världskriget skulle uppmana USA att aldrig mer använda sig av svarta soldater i strid.

General Almond (den som pekar) bakom general MacArthur under Koreakriget.

General Almond (den som pekar) bakom general MacArthur i United Nations Command under Koreakriget.

Almond skulle efter andra världskriget delta i Koreakriget tillsammans med general Douglas MacArthur. En intressant detalj är att denne general över den svarta buffeldivisionen är en av fyra generaler som varmt rekommenderade John Beatys bok The Iron Curtain over America som vi tidigare skrivit om här på Nordfront. En bok som exponerade och starkt kritiserade det judiska inflytandet i USA.

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-12-26.


  • Publicerad:
    2018-12-26 00:00