JUDISK MAKT Medan sionismen håller på att förlora sitt grepp om folkopinionen i USA, står den politiska eliten orubbligt fast vid sitt obetingade stöd till – och ställningstagande för – Israel

Stöd till Israel är i USA numera en högst polariserande fråga, vilket bekräftas av en opinionsundersökning utförd av Chicago Council on Global Affairs samt sionistiska Israel Democracy Institute.

Enligt undersökningen, som genomfördes i somras, är USA:s fjäskande hållning till den judiska staten helt ute, om man ser till den faktiska folkviljan.

På frågan rörande USA:s militära stöd till Israel, stöder 50% av amerikanerna att militära medel inte skall användas till operationer mot palestinierna, medan 45% av amerikanerna inte har några problem med detta.

Förespråkarna av indraget militärt stöd utgörs till 32% av Republikaner, 62% av Demokrater och 52% av Independents.

Detta är jämfört med tidigare opinionsundersökningar en drastisk förändring och kraftig uppgång av andelen biståndskritiska i samtliga politiska läger.


Synen på Israels angrepp på palestinierna

När det kommer till ”konflikten mellan Israel och palestinierna”, anser endast 32% av amerikanerna att USA bör ta ställning för Israel.

En iögonfallande distinktion tydliggjordes när både den amerikanska och den judiska israeliska allmänheten tillfrågades om den potentiella lösningen på konflikten.

Det kunde konstateras att 56% av amerikanerna samt 69% av araberna i Israel stöder en tvåstatslösning, där Västbanken och Gaza utgör en oberoende palestinsk stat.

Endast 34% av judarna i Israel ville se denna lösning.

Ännu mer avslöjande är svaren på frågan rörande en potentiell enstatslösning. En sådan uppgavs i formuläret inkorporera Gaza och Västbanken och omvandla Israel till en ”flerraslig demokrati” där araber i ockuperade territorier ”skulle åtnjuta samma rättigheter som judar har”.

Här stödde 60% av amerikanerna och 56% av Israels araber förslaget, medan endast 14% av Israels judar stödjer detta.

Det enda alternativ som judar i Israel stöder i större skala är ett upprätthållande av status quo i konflikten – vilket innebär regimens successiva och illegala expansion under etnisk rensning och mord på palestinier.

Detta alternativ stöddes i den undersökningen av 42% av judarna i Israel, men bara av 26% av amerikanerna och 15% av araberna i Israel.


Ingen mångkultur för Israel

Det är ett allmänt känt faktum att den globala judenheten är den utom tävlan mest högljudda och mäktiga förespråkaren av raslig pluralism, massimmigration och multikulturalism i Väst.

Men i den judiska staten sågas alltså idén om en ”regnbågsnation” av en övervägande majoritet, vilken är så oflexibel att man inte accepterar ens palestiniernas blygsamma anspråk på att få förfoga över en oberoende nation bestående av Västbanken och Gazaremsan.


USA: Maktens borgar i Washington ännu opåverkade

Som denna opinionsundersökning utförd av judisk lobby visar, håller sionismen i USA i snabb takt på att förlora greppet om den folkliga opinionen.

Webbsidan National Justice konstaterar i sin artikel om opinionsundersökningen att maktens kretsar i huvudstaden ännu tycks vara ”opåverkade av denna utveckling”.

Här råder bland Demokrater och Republikaner fortfarande konsensus om ett outtalat förbud mot varje ifrågasättande av sionismens principer och konsekvenser.

Här är man som tidigare helt överens om ett fullkomligt ovillkorat amerikanskt stöd till Israel.