Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Öppet brev från Peter Mahler

Av Redaktionen, 2015-06-07
redaktionen@nordfront.se

TYSKLAND. Horst Mahler, som dömdes till flera års fängelse för att ha utmanat historieskrivningen kring den så kallade förintelsen har, under sin tid i fängelset utsatts för trakasserier. Nu kan Nordfront publicera ett öppet brev från Horsts bror, Peter Mahler, om hur systemet i Tyskland behandlar den dömde åsiktsbrottslingen.

Horst Mahler.

Horst Mahler.

Peter Mahler, bror till åsiktsbrottslingen Horst Mahler, skriver nu ett öppet brev, daterat 31/5, om hur Horst behandlas i fängelset.

Peter Mahler skriver bland annat hur hans bror i år kommer att ha suttit av två tredjedelar av sitt straff och därför skulle kunna göra anspråk på frigivning, men att han uppmanats att dra tillbaka sin ansökan av en juridisk instans inom det tyska systemet. 79-åringen har också drabbats av allvarliga åkommor som ett resultat av begränsad rörelsefrihet och försummad hälsovård i fängelset, uppger Peter Mahler som kräver att få veta hans hälsotillstånd.

Den tyske advokaten Horst Mahler är den främsta politiska fången i Europa, men hans fall är okänt för stora delar av allmänheten eftersom han dömdes av en demokratisk regim till flera års fängelse för att ha uttryckt en åsikt. Enligt ”demokratierna” och massmedia i väst hör politisk förföljelse, rättsvidrighet och censur diktaturer till.

Mahler dömdes 2009 till sex års fängelse ha ifrågasatt den officiella historieskrivningen kring andra världskriget genom spridandet av boken ”Lectures on the Holocaust”.

När Mahler i rättegången själv höll sin slutplädering fick han ytterligare påbackning med fem år eftersom han inte visat ånger för sina tidigare ställningstaganden. Enligt det rättsvidriga domslutet berodde detta på att Mahler ”inte var möjlig att låta sig omskolas”.

Alltså fick Horst Mahler 11 års fängelse för ”förintelseförnekelse” trots att maxstraffet är på sex år. Medräknat mindre domar om ”hets mot folkgrupp” dömdes Mahler till sammanlagt 12 års fängelse.

Men genom att Mahler åren innan 2009 både börjat avtjäna en del av straffen samt suttit häktad kommer han att ha avtjänat två tredjedelar av det totala straffet i år, något som enligt dokumentationssidan Der Fall Horst Mahler kommer att ske den 8 augusti.

Läs nedan Peter Mahlers öppna brev:

Öppet brev:

Jag vänder mig idag, som bror till Horst Mahler, till allmänheten. Jag har inte rådgjort det här brevet med min bror, och han vet inte om det. Jag vet inte – snarare tror jag inte – om han bifaller det här initiativet. Till bättre inordning av min person en kortfattad översikt:

Jag heter Peter Mahler och är åttio år gammal.

Yrke:

Hotelnäringsdiplom och köksmästare

Hedersposten: ex-revisormästare hos Närings-och Handelskammaren [IHK] Berlin

Ex-viceordförande av Kockförbundet Tyskland

Hederssenator i Kockförbundet Tyskland

Övermästare och andre ordförande i Kockföreningen 1841 vid Köksmästareskråt i Berlin

Min egentlig begäran är en tillståndsbeskrivning av min bror, som jag, så långt som möjligt, regelbundet besöker i justitiekriminalvårdsanstalten [JVA] Brandenburg. Min bror är sockersjuk, lider av hjärtsinsufficiens och jämviktsrubbingar. Det beror på bristande rörelse och näring. Om min bror får läsa detta en dag, så skulle han klandra mig att jag har svikit läkartystnadsplikten  (så har det hänt när jag har låtit våra familjemedlemmar fått veta om det). Jag ska svara honom att jag är ingen läkare och att jag inte ens har avlagt eden som uppställer mig för tystnadsplikten.

Nyligen har min bror under städningen av hans cell ramlat omkull och brutit sin högra axel. Jag kunde mig övertyga om det personligen. Man har lagt ett bandage på hans högra axel ända till den högra armen och axeln markeras av en stor blodutgjutning. Således är det svårt för honom att skriva. Så nu skriver han med tvåfingerssystem, det är det enda som återstår för honom. För att nå fram till sjukrummet från hans cell måste han vackla fram igenom en lång gång och det är bara med stort besvär möjligt.

Min bror har det här året suttit av två tredjedelar i fängelse och skulle nu, enligt lag, göra anspråk på den frigivning som emellertid inte beviljas honom. Istället får han ett brev från kammaren för straffrättsliga frågor i Potsdam där han uppmanas att dra tillbaka ansökan på frigivning. Som jag ser det är det omöjligt och är inte förenligt med lagen. Den här begäran av en domare anser jag redan allena illegal.

Med vänliga hälsningar

Kontaktadress till Horst Mahler:

Horst Mahler
Anton-Saefkow-Allee 22c
14772 Brandenburg/Havel


  • Publicerad:
    2015-06-07 14:27