USA. Kvinnliga studenter på Arizona State University kan nu få extra kurspoäng om de låter bli att raka sina ben och armhålor under tio veckor. Männen måste dock raka sig från nacken och neråt om de vill ta del av erbjudandet.

Kan nu växlas in mot kurspoäng.

Kan nu växlas in mot kurspoäng.

Är du kvinna och vill tillgodogöra dig lite extra kurspoäng? Då ska du ansöka till Arizona State University i USA. Där delar genusprofessorn Breanne Fahs nu ut extra kurspoäng till de studenter som väljer att ”trotsa sociala normer”.

I detta fall innebär det att de kvinnliga studenterna ska låta bli att raka sina ben och armhålor under tio veckor under en termin och dokumentera sina upplevelser i en journal. Även om satsningen främst riktar sig mot de kvinnliga studenterna kan de manliga studenterna också ta del av de extra poängen om de istället rakar sig från nacken och neråt.

— Manliga studenter tenderar att ha attityden att ”jag är en man; jag kan göra vad jag vill”, säger Fahs och menar att experimentet illustrerar sociala problem med könsroller, speciellt bland de manliga deltagarna.

En deltagande kvinnlig student är lyrisk över tilltaget:

— Erfarenheten från detta hjälpte mig att bättre förstå hur genomgripande könsmässig socialisering är i vår kultur. Genom att göra denna sorts aktivistprojekt var jag dessutom inte längre en stillasittande teoretiker i klassrummet, sa hon.

Källa:
University offers female students extra credit for not shaving their armpits


  • Publicerad:
    2014-07-08 03:30