MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Kansallinen Vastarinta informerade den 6 augusti om att Henrik Holappa utsett Juuso Tahvanainen som ny ledare för Finska motståndsrörelsen. Holappa fortsätter sitt arbete inom Nordiska motståndsrörelsen på en pan-nordisk nivå. Tahvanainen kommenterar här strukturomvandlingen.

Alla har reagerat på den strukturella förändringen på ett utmärkt sätt. Vi har mottagit massor av positiva kommentarer via epost, på vår hemsida och genom personliga möten. För detta tackar vi alla aktivister och sympatisörer till Motståndsrörelsen. Motståndsrörelsen representerar inte stagnation eller att hålla sig fast vid invanda mönster utan vi hanterar förändringar på ett naturligt och rättframt sätt. Utan förändringar finns det ingen utveckling eller tillväxt.

Juuso Tahvanainen.

 

Henrik Holappas arbete för finsk och nordisk nationalsocialism, liksom för det internationella vita samarbetet, är oersättligt. Vi kommer att fortsätta i samma radikala och progressiva spår även i framtiden. Det är glädjande att veta att vi är en del av en kontinuum av vita kämpar. Vi vet att nationalsocialister i Finland, Sverige, Norge och för den delen exempelvis Tyskland, Ungern och USA arbetar för samma mål: för återuppståndelsen av vår ras’ vitalitet och för det kraftfulla vita sättet att leva. En sann nationalsocialist älskar sitt folk och sitt hemland, men känner också gemenskap med alla sunda vita folkslag.

Jag vill kort berätta om mig själv. Jag gick med i Finska motståndsrörelsen i december 2008 och den större delen av min tid som aktivist var jag gruppchef i Uleåborgs aktivistgrupp. Jag är chefredaktör för Kansallinen Vastarinta.

När det kommer till mina idéer är jag en revolutionär nationalsocialist. Parlamentarism ger inte resultat. Vi kan inte väcka det finska folket på ett fredligt sätt. Eftersom Finska motståndsrörelsen är en revolutionär nationalsocialistisk organisation, måste varje aktivist vara villig att göra uppoffringar och försvara sina idéer och sina kamrater till slutet. I framtiden måste vi vara en rörelse som är ännu mer synlig, aggressiv och fast. Våra förmågor och värderingar som människor kommer att mätas i förhållande till det revolutionära framåtskridandet. Inget annat betyder något i förlängningen.

Vi kommer att växa och bli framgångsrika, men detta kräver tid och arbete från aktivisterna. Framför allt kräver det prioriteringar i det vardagliga livet. Aktivister, se till att spara tillräckligt med tid för rörelsen och dess framåtskridande.

Vi måste studera och skriva för att förstå det omgivande samhället och kunna övertyga våra landsmän om vår sak. Det är ännu viktigare att utvecklas fysiskt som kämpar och vara beredd på revolutionen i framtiden, ty annars kan vi inte nå våra mål.

För ett mer aggressivt, intelligent och effektivt motstånd!

Juuso Tahvanainen


  • Publicerad:
    2012-08-15 11:42