CENSUR USA:s förre president president efterlyste i ett tal på Stanford University i veckan hårdare reglering av innehållet på sociala medier – med det uttalade syftet att minska mängden ”desinformation”.

Ex-presidenten Barack Obama höll på torsdagen vid eventet Stanford Cyber Policy Center ett anförande om ”Reglering av desinformation på sociala medier”.

Jag är nära nog en första lagtillägget-absolutist”, säger Obama inledningsvis och fortsätter:

Det första lagtillägget [som syftar till att ”garantera yttrandefrihet” reds. anm.] innebär en begränsning av statens makt. Det gäller inte för privata företag som Facebook eller Twitter, lika lite som för redaktionella beslut fattade av New York Times eller Fox News. Det har det aldrig gjort. Sociala medieföretag gör redan idag val om vad som är tillåtet eller inte på deras plattformar och hur det innehållet visas. Både explicit genom innehållsmoderering och implicit genom algoritmer. Problemet är att vi ofta inte vet vilka principer som styr dessa beslut.

Den tidigare presidenten framför i talet krav på att algoritmer för sociala medier ”ska regleras av statliga inspektörer och tillsynsmyndigheter”. Han beklagar att nuvarande innehållsmodeller för sociala medieplattformar gör att allt innehåll ”strömmar på samma sätt” och drar härav denna slutsats:

Över tid förlorar vi vår förmåga att skilja mellan fakta, åsikter och fiktion i grossistledet. Eller så kanske vi bara slutar bry oss.

Obama uttrycker också sitt missnöje över själva mängden information på internet:

En överväldigande flod av information gör det svårt för användare att urskilja sanningen … Våra hjärnor är inte vana vid att ta in så mycket information så snabbt, och många av oss upplever överbelastning.

Farliga människors åsikter är desinformation

Talaren varnar i sammanhanget för att ”farliga människor” använder sociala medier för att ”distrahera allmänheten”.

Människor som [Vladimir] Putin och Steve Bannon förstår att det inte är nödvändigt att få människor att tro på desinformation för att lyckas försvaga demokratiska institutioner - du måste bara översvämma torget med tillräckligt med avloppsvatten.

Den tidigare presidenten beklagar att det på dagens internet inte finns något sätt att skilja mellan ”en granskad artikel av Dr. Anthony Fauci och ett mirakelmedel som lanserats av en bluffmakare” – och argumenterar att detta bevisar att vi slagit in på en farlig väg. Det stora utbudet på sociala medier av innehåll om coronaviruset och vacciner i synnerhet, är, resonerar Obama, oroande – eftersom vissa människor med denna information som grund ”väljer att inte vaccinera sig”. Ex-presidenten gör här konklusionen att ”människor dör på grund av desinformation”.

Obama uttrycker ånger över att han före valet 2016 naivt trodde att allmänheten ”fortfarande kunde skilja fakta från fiktion på sociala medier”. Han fortsätter:

Det som fortfarande gnager inom mig var att jag vid den tiden inte fullt ut insåg hur mottagliga vi har blivit för lögner och konspirationsteorier.

På den goda tiden gav mig dessa plattformar valsegern

Obama drar sig till minnes vad han beskriver som ”internets lyckligare dagar”, då han själv valdes till president för första gången.

Jag kanske aldrig hade blivit vald till president om det inte hade varit för webbplatser som … MySpace, Meetup och Facebook, vilka gjorde det möjligt för en armé av unga volontärer att organisera pengainsamling samt att sprida vårt budskap … Det var detta som gav mig valsegern.

Obama uttrycker slutligen sorg över att begreppen internet och socialism kommit att färgas av ”en dysterhet” sedan han själv lämnade presidentämbetet, och han kommenterar här att han ser detta som symptom på en utveckling som måste vändas. Ex-presidenten avslutar sitt tal med dessa ord:

Vi har ett val just nu: Låter vi vår demokrati vissna? Eller gör vi den bättre?