UPPSALA. Varför brinner bilar och varför attackeras polis i invandrartäta Gottsunda? Var behöver man pumpa in mer resurser? Dessa frågor ska socialförvaltningen i Uppsala kommun försöka hitta svaren på i en ny kartläggning.

Det har som i många andra invandrartäta stadsdelar i landet varit en orolig vår även i Uppsalaförorten Gottsunda. Bilar och sophus har brunnit. Polis, räddningstjänst och bussar har attackerats med bland annat stenkastning.

Nu har socialförvaltningen fått i uppdrag att utreda vad oroligheterna beror på. Detta ska kartläggas med vad man kallar för ett ”socialt orosperspektiv”.

– Vi gör det här mot bakgrund av de oroligheter som utbröt i Gottsunda och Valsätra för en tid sedan. Vi vill ha koll på orsakerna, om det beror på att det finns gängbildning i området eller har andra orsaker, säger vänsterpartisten Ingrid Burman som är ordförande i Uppsala kommuns socialnämnd.

Man hoppas att man med denna kartläggning kan se vart man behöver skjuta till mer resurser. Kanske behöver man öppna fler ”träffpunkter” under skollov och semestertider:

– Kanske behövs fler träffpunkter för unga och kanske annan sysselsättning som är öppen speciellt under sport- och påsklov och under sommaren när det mesta stänger och människor åker på semester, säger Ingrid Burman till media.

I Gottsundaområdet finns idag redan bland annat skola, social insatsgrupp, socialkontor för barn och ungdom, Treklangen som är ett socialt och kulturellt center, familjeenhet och samordning för skola, socialtjänst och polis.

I juni ska socialförvaltningens kartläggning vara klar för redovisning.

Källa:
Oron i Gottsunda kartläggs


  • Publicerad:
    2016-05-15 13:45