För jag vet inte vilken gång i ordningen har vår kampanj, ”massinvandring en tickande bomb”, blivit anmäld till Justitiekanslern (JK). Som en av de ansvariga för kampanjen kan jag stolt konstatera att den verkligen väcker debatt. Vi får mycket beröm och många anmälningar. De som håller med oss berömmer oss och våra politiska fiender anmäler oss. Den här artikeln är berättelsen om en sådan anmälan.

Flygbladsutdelningen
Det hela började med en flygbladsutdelning på en gymnasieskola i Simrishamn, Österlengymnasiet. Man delade flygblad i skåpen och lade även ut politiskt material på strategiska ställen på skolan. Detta gjorde vissa elever och skolledningen upprörd. En av rektorerna på skolan, Torgny Sonestam sammanställde en anmälan. Han berättade följande till den lokala tidningen Ystads Allehanda:
– Eleverna kände sig väldigt provocerade över att folk med den här människosynen kommit in på skolan med sitt budskap. De var besvikna och upprörda och undrade om vi inte skulle polisanmäla det.
Just denna dag var det dessutom öppet hus på skolan vilken förstås ökade exponeringen av materialet till utomstående. Man kan gissa att det gjorde att reaktionen blev ännu starkare, tänk om någon skulle tro att detta var gjort med tillstånd från skolledningen.

Anmälan
Rektor Torgny besökte helt sonika den lokala polisstationen och talade där med en kommissarie Kent Persson. Denne gjorde en skriftlig anmälan som senare kom att skickas till JK av handläggare kommissarie Lars-Göran Schön. Rubriceringen på anmälan var hets mot folkgrupp.
På en anmälan måste en brottsbeskrivning finnas där man förklarar hur brottet har gått till, en sådan fanns givetvis även på denna anmälan och läs nu noggrant här nedan:

FRITEXT

BROTTET

Okända gärningsmän har placerat ett 100-tal tryckta blad i elevernas och även i personalens skåp. Bladen har tryck på både fram- och baksida och på framsidan står det ”Massinvandringen en tickande bomb”. Längst ner på framsidan står det ”patriot.nu Svenska motståndsrörelsen”.

Bladen har stoppats in i skåpen genom springor i skåpsdörrarna.

Anmälaren anser att spridningen av bladen på skolan är ett brott och att vissa elever har tagit anstöt av gärningen.

Hittar ni NÅGOT brott som faller under HETS MOT FOLKGRUPP i ovanstående text. Nej det gör inte vi heller men bara det faktum att flygbladet kom från en nationalsocialistisk organisation tycks vara tillräckligt för att handläggare Schön skall agera som den systemlakej han är.

Samtal med handläggare Schön
Jag ringde säkert 30 samtal till såväl polisen som skolan innan jag lyckades nå de inblandade i den här historien. Den första jag fick tag på var handläggare Schön. Han informerade mig om att polisen minsann inte hade något med den här anmälan att göra, utan det var den anmälande rektorn som hade rubricerat brottet som hets mot folkgrupp. Det största skälet till att Schön hade skickat in anmälan och flygbladet till JK var för att få det konstaterat att det var ett tryckt flygblad så att det hamnar under tryckförordningen. Varför det redan står i brottsbeskrivningen att det är ett tryckt blad kunde inte Schön svara på. Han menar dock att polisen bara gjort sin plikt att ta upp en anmälan från en orolig medborgare och fört den vidare.

Samtal med rektor Sonestam
Eftersom polisen hänvisar alla mina frågor till anmälaren ringer jag upp rektor Torgny Sonestam för att ställa honom till svars för sin anmälan. Samtalet inleds som förväntat i situationen, kort beskrivet, jag klagar på rektorn och han blir riktigt upprörd när jag kallar honom ”nickedocka”, alltså en nyttig idiot som jobbar för systemet. Det hela slutar med en 45 minuter lång diskussion där samtalet slutar med att Torgny Sonestam i alla fall får en bättre uppfattning om vad vi står för. Jag hade så klart planer på att här på hemsidan lägga upp en inspelning mellan mig och rektor Sonestam men då han faktiskt i slutändan betedde sig artigt skulle jag se det som oetiskt att lägga upp inspelningen. Torgny Sonestam har i det här fallet absolut agerat ”nickedocka” för systemet men min bedömning av honom är att han faktiskt inte har gjort det medvetet. Han gav intryck av att vara en intelligent man som har potential att bli fritänkande.

JK friar
Som vi tidigare rapporterat agerar JK tämligen politiskt i sina bedömningar. Som exempel kan nämnas att vår ansvarige utgivare Emil Hagberg blev dömd till fängelse för att en person i vårt kommentarsfält kallade den främling som, på en parkering, knuffade en gammal dam i Landskrona så att hon avled av skadorna för parasit (om du läser det här JK så menar vi i denna text nödvändigtvis inte att han är en parasit utan bara berättar vad som hänt). Jag antar att man runt om i Sverige kallat denna främling för betydligt värre saker. Man kan då generellt sett inte förvänta sig en speciellt objektiv bedömning från JK. I detta fall friades dock vårt flygblad och utredningen läggs ned. Nu är det i och för sig upp till Ystadspolisen om man vill gå vidare och försöka rubricera detta till något annat slags brott men det verkar inte finnas några sådana ambitioner.

Slutligen
Uppenbarligen är det faktum att flygbladet kommer från Motståndsrörelsen tillräckligt för att politiskt korrekta krafter utan egentlig eftertanke polisanmäler oss. Hela hanteringen av ett sådant här fall har förstås kostat skattebetalarna en slant men förutom det är det ett tecken på att saker och ting har gått ganska långt i samhället. Varför anmälde rektorn det hela? Varför tog polisen emot anmälan utan någon egentlig brottsbeskrivning. Jo om de inte hade gjort det riskerar de själva att bli angivna som feltänkande medborgare. Vad skulle då grannarna och chefen säga?


Kampanjflygbladets framsida.


Kampanjflygbladets baksida.


  • Publicerad:
    2012-03-04 00:00