ARBETSMILJÖ. Misstänkta brottslingar har upptäckt en ny strategi vid polisingripanden: De hotar i ökad utsträckning poliser med coronasmitta. Polisförbundets skyddsorganisation kräver därför att arbetsmiljöåtgärder vidtas.

Poliser. Genrebild.

Det finns hos Polismyndigheten ett internt system där poliser kan anmäla hot eller arbetsskada. Sveriges Radio rapporterar att det i detta register nu finns över tvåhundra anmälningar där den som polisen kontaktar, i allmänhet en misstänkt lagöverträdare, utsätter polisen för hot om coronasmitta.

— Den övervägande delen handlar om poliser i yttre tjänst som möter personer vid direkta ingripanden, som uppger sig vara smittade. Det handlar också om handräckningar till sjukvården, och även i samband med förhörssituationer och inne i arrestavdelningen där man ska hantera gripna och omhändertagna, säger Patrik Danielsson, nationellt huvudskyddsombud vid polisen.

Samtliga tillbud som anmäls måste utredas och vid behov ska åtgärder vidtas. Nu har Polisförbundets skyddsorganisation i en skrivelse krävt att arbetsmiljöåtgärder vidtas. I skrivelsen kritiseras Polismyndigheten för att inte gjort sitt yttersta för att poliser inte ska smittas av corona.

— Gällande bland annat möjligheten att jobba hemifrån. Och också tillgång till andningsskydd som komplement till skyddsmask 90. Det finns många situationer där personal behöver annat skydd, som är lättare att hantera och mera tillgängligt i olika situationer, fortsätter Danielsson.

Per Engström, kommenderingschef på polisens nationella coronastab, har dock svårt att se behovet av denna anmälan:

— Jag upplever att för personal längst ut, poliser i yttre tjänst, har vi en stabil trygghet i sitt arbete, säger han.

Coronapandemin har föranlett Polismyndigheten att öppna en ”nationell särskild händelse”, vilken underlättar förflyttning av viktiga resurser inom myndigheten och införskaffandet av nödvändiga kompetenser utifrån. Målsättningen är att själva kärnverksamheten ska vara opåverkad av pandemin.

Polismyndigheten har inlett en så kallad nationell särskild händelse med anledning av pandemin. Det innebär ökade möjligheter att flytta resurser och plocka in viktiga kompetenser. Ambitionen är att polisens kärnverksamhet ska rulla på som vanligt – prioriterat är arbete i yttre tjänst och insatser mot pågående brottslighet.

— Uppdrag som vi måste utföra, som vi inte kan välja bort. Och det får vi försöka hantera på bästa sätt, genom att skydda oss i den mån vi kan i olika situationer. Men visst finns det en oro, och oro är också en del av en ohälsa, som också måste hanteras av arbetsgivaren, avslutar skyddsombudet Patrik Danielsson.


  • Publicerad:
    2020-04-24 15:25