ÖVERKALIX. Det var inga problem för Nordfront att få ut namnen på de personer som haft uppdrag som gode män i Överkalix kommun under 2017. Men i efterhand klandrar överförmyndaren som lämnade ut uppgifterna sig själv och avgår nu från sitt uppdrag.

Överförmyndaren vid Överkalix kommun Ivar Isaksson avgår efter att ha lämnat ut uppgifter om gode män till Nordfront.

Nyligen begärde Nordfront ut uppgifter på samtliga personer som haft uppdrag som gode män i Överkalix kommun under 2017, samt hur många uppdrag dessa har haft. Informationen efterfrågades med stöd av Tryckfrihetsförordningen 2 kap 1 § (offentlighetsprincipen).

Snart kom också ett mail från överförmyndaren Ivar Isaksson vid Överkalix kommun, där han skrev att ”jag förmodar att det är gode män till ensamkommande barn du menar”, följt av en lista på namn och antal uppdrag.

Information om att begäran bifallits från Överkalix kommun nådde snart Sveriges Radio Ekot, som kom att kontakta en ångerfull Isaksson.

— Vi har hanterat det totalt felaktigt genom att lämna ut de här uppgifterna. Vi får inte göra det helt enkelt. Så vi har gjort fel, menar Isaksson.

Som förklaring uppger Isaksson att informationen lämnades ut på ren rutin och han aldrig reflekterade över saken.

— Vi hade alldeles för bråttom. Vi är vana vid att handlingar begärs ut enligt offentlighetsprincipen och nästan allt är offentligt inom kommunen. Men vi har gjort fel. Och vi kan inte göra det ogjort.

Även Eva von Schéele, som är förbundsjurist vid Sveriges kommuner och landsting (SKL) klandrar Isaksson och Överkalix kommun. Hon menar att utlämnandet kan strida mot svensk lag, med motiveringen att uppgifterna ”kan riskera att enskilda lider skada eller men”.

— Om kommunen bara har lämnat ut namn på gode män som är gode män till ensamkommande barn så är det enligt min uppfattning och enligt de domslut som finns inte korrekt, säger von Schéele till Ekot.

Men Nordfront begärde aldrig ut namnen endast på de som varit gode män för så kallade ensamkommande, utan på samtliga personer som haft uppdrag som gode män i kommunen. Så här löd mailet där informationen begärdes ut:

Med stöd av tryckfrihetsförordningen 2.kap 1 § (offentlighetsprincipen) vill jag ha utdrag över vilka personer som år 2017 har uppdrag som gode män, samt antal uppdrag varje person har. Jag vill även ha kompletta utdrag av epost-konversationer mellan Överkalix kommun och migrationsverket under kalenderåret 2017.

Det var alltså Ivar Isaksson själv som valde att endast uppge namn på de personer som har företrätt ”ensamkommande barn”.

”Jag försöker inte skylla ifrån mig”
Isaksson menar i efterhand att han istället borde ha avslagit begäran helt och hållet.

— Vi skulle ha skrivit ett avslagsbeslut om att uppgifterna är inte offentliga handlingar, menar Isaksson.

Dessutom väljer han nu att avgå från sin post till följd av att han lämnade ut uppgifterna.

— Felet är mitt och ansvaret för det som hänt är mitt. Jag försöker inte skylla ifrån mig, säger Isaksson till SVT Nyheter Norrbotten och fortsätter:

— Jag har kontaktat kommunledningen och alla gode män som är drabbade. Och jag har meddelat att om de inte känner förtroende för mig så är jag beredd att sluta. Och jag kommer nog också att göra det. Sådana här fel får man inte göra. Jag kommer så fort det går att avsluta det här, dock senast i samband med valet 2018.

Under måndagen fick Nordfront också ett mail från Isaksson där han skrev att det var fel att lämna ut uppgifterna. Isaksson ber också Nordfront att radera dem:

Hej!

171212 besvarade jag din begäran om att lämna ut namn på gode män. Efter att ha kontrollerat med jurister på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har det framkommit att vi inte har rätt att lämna ut dessa uppgifter.

Du har därför inte rätt att ta del av dem och jag ber dig vänligen om att radera de uppgifter du fått. Jag ber om ursäkt för vår felaktiga hantering.

mvh/Ivar

Isakssons avgång beskrivs i norrbottnisk lokalmedia som ”nazistskandalen” och är också förstanyhet hos nästan samtliga lokala nyhetsaktörer under onsdagen. Samtidigt tycks Isaksson vilja uttala sig och be om ursäkt i så många medier han bara kan. Till NSD berättar Isaksson exempelvis att han kontaktat tre av de berörda gode männen, men att ingen har uttryckt ”oro” över att Nordfront fått ta del av uppgifterna.

SVT rapporterar även att deras egna journalister tidigare har försökt få ut liknande uppgifter från ett flertal kommuner i Skåne, men att kammarrätten då avslog deras begäran med motiveringen att de gode männen kunde ”lida skada” ifall uppgifterna lämnades ut.

Källor:
Namn på gode män lämnades ut till nazister
Överförmyndare avgår efter nazistskandal
Avgår efter nazistskandalen


  • Publicerad:
    2017-12-20 14:05