USA. Ett amerikanskt befäl inom det nybildade amerikanska ”Rymdförsvaret” – eller The United States Space Force (USSF) som det heter på engelska – har nu fråntagits sitt befäl efter att ha kritiserat politiseringen av USA:s väpnade styrkor och sagt att politisk korrekthet och kritiska rasteorier har sina rötter i marxismen.

Överstelöjtnant Matthew Lohmeier kritiserade ny-marxism och politisk korrekthet inom den amerikanska militären när han intervjuades i den konservativa podden ”Information Operation”.

— Mångfalds-, inkluderings- och positiv särbehandlings-industierna och den träning vi får i militären… är rotad i kritisk rasteori, som i sin tur är grundad i marxismen, sa Lohmeier.

Lohmeier, som varit stridspilot och instruktör innan han förra året plockades upp i den nybildade Rymd-sektionen av den amerikanska militären, gav också nyligen ut en bok med titeln ”Irresistible Revolution: Marxism’s Goal of Conquest & the Unmaking of the American Military”, vilket var anledningen till att han blev intervjuad. I boken och intervjun kritiserade han politiseringen av det amerikanska militärväsendets olika delar.

Ett exempel Lohmeier ska ha använt enligt Military.com är att USA:s väpnade styrkor fick en skrift som påstod att demonstranterna som stormade Kapitolium den 6 januari var ”extremister” samtidigt som militärledningen aldrig kritiserade BLM för det mycket mer omfattande våld som den rörelsens anhängare hängav sig åt förra året. Vidare ska Lohmeier i intervjun ha tagit upp att militären uppmuntrat personal att läsa material som målade upp USA som en ”vit makt-nation”.

Ironiskt nog har Lohmeiers överordnade nu valt att frånta honom hans befälsroll och utreder om han kan straffas eller avskedas för att ha deltagit i ”otillåten ’partipolitisk’ verksamhet” när han kritiserade politiseringen av militären. Detta rapporterar ryska RT.


  • Publicerad:
    2021-05-16 14:50