När de allierade gick segrande ur det andra världskriget hade de en mängd propagandalögner i bruk som de använt i syfte att demonisera tyskarna och försöka rättfärdiga kriget. Efter kriget föll inte dessa propagandalögner i glömska, tvärtom, de späddes på och intensifierades för att förhindra framväxten av patriotiska krafter ånyo. Eftersom fienden ända sedan krigsslutet haft en total kontroll över all betydande massmedia har dessa lögner kunnat stå i stort sett obemötta.

En mycket välkänd och alltjämt frekvent använd propagandalögn är den från OS i Berlin 1936, då den amerikanske negern Jesse Owens genom att vinna fyra guldmedaljer skulle ha ”krossat myten om arisk överlägsenhet” och förödmjukat de tyska ”övermänniskorna”. I boken Bonniers världshistoria 17: Tragediens andra del skriver författaren Jörgen Weibull 1986:

Ett annat utslag av den nazistiska raspolitiken var att Hitler vägrade dela ut medaljerna till eller gratulera Jesse Owens, som han betecknade som en ”Untermensch”, eftersom denne var neger.”

Enligt myten skulle Hitler ha blivit vredgad över Owens vinster och hela det olympiska spelet skulle ha blivit ett tyskt nederlag på grund av detta. Naturligtvis blev OS 1936 inte ett nederlag för Tyskland, det blev istället en stor framgång. Hitlers Tyskland stod som segrare och vann totalt 89 medaljer, alltså klart överlägsna tvåan USA, som fick 56 medaljer. Tyskarna vann vid detta spel även klart flest guldmedaljer, så förödmjukade blev de knappast. I samband med OS kunde de samtidigt visa det nya samhälle de byggt upp som var mycket välfungerande och långt ifrån den nidbild som omvärldens fiendekontrollerade massmedia målat upp om en brutal ”terrorstat”.

Hur var det då med Hitler och Owens? Snäste Hitler av Owens och vägrade skaka hans hand på grund av att han var neger? Naturligtvis är även detta en påhittad fiendelögn. Hitler närvarade vid friidrottstävlingarnas första dag i Olympiastadion, den andra augusti, och gratulerade personligen tysken Hans Woellke, som var den första tysk att vinna en olympisk guldmedalj sedan 1896. Under resten av dagen var Hitler kvar och gratulerade övriga vinnare, både tyskar och icke-tyskar, i sin VIP-loge. Tidigt på morgonen dagen efter, den tredje augusti, besökte Internationella Olympiska Kommitténs (IOK) ordförande, Comte Baillet-Latour, Hitler och påpekade att han bröt mot de olympiska stadgarna genom att gratulera vinnarna i sin VIP-loge. Hitler bad om ursäkt och sa att han inte skulle gratulera någon vinnare offentligt längre. Detta var den enda anledningen till att Hitler inte gratulerade Owens när denne vann sina guldmedaljer senare under dagen, den tredje augusti. I linje med de olympiska stadgarna skakade Hitler inte Owens hand för att gratulera honom, och inte någon annan vinnares hand för den delen heller, under återstoden av de olympiska spelen. Däremot vinkade Hitler uppmuntrande till Owens från sin VIP-loge, något som Owens medger i sin självbiografi, The Jesse Owens Story, 1970:

”När jag passerade rikskanslern reste han sig, vinkade med handen åt mig, och jag vinkade tillbaka. Jag anser att skribenterna visade på dåligt omdöme i att kritisera Tysklands ledare vid tidpunkten.”

Som ett ödets ironi påpekar Owens att han däremot blev avsnäst och illa behandlad av USA:s dåvarande president, Franklin D. Roosevelt, efter hemkomsten till USA från OS. Roosevelt var sommaren 1936 engagerade i ett val och var oroad för hur reaktionerna från sydstaterna skulle kunna bli om han gratulerade Owens i Vita huset, så därför lät han bli att göra det. En händelse som få känner till, då den rimmar illa med den officiella versionen om de ”humana och demokratiska amerikanerna” och de ”fördomsfulla och arroganta tyskarna”.

Historien om Jesse Owens och den behandling han påstås ha blivit utsatt för under OS i Berlin är blott en av de många lögner som fienden använder sig av för att indoktrinera folket och gynna sina egna dunkla syften. Lögnen är för dem en del av deras väsen, ett verktyg för att manipulera massorna och stärka sina egna positioner. Konsekvenserna av fiendens massmediala monopol är förödande för vårt folk, då den som kontrollerar massmedia även kontrollerar makten. Det är därför av högsta vikt att vi bygger upp en kraftfull alternativ propagandakanal, så att vi effektivt kan bemöta fiendens lögner.


  • Publicerad:
    2004-08-19 00:00