Motståndsrörelsen bedriver dagligen kamparbete på flera orter i Sverige och i Skåne har aktivitetsnivån varit särkilt hög under en längre tid. Detta har lett till ett ökat intresse av organisationen från allmänheten, men även från polis och massmedia. Så sent som för några dagar sedan uppmärksammades Motståndsrörelsen av Kristianstadsbladet, med sedvanliga inslag av rena lögner.

Under de senaste två åren har kamprapporter från Motståndsrörelsens tredje näste (Skåne, Blekinge) varit en vanlig syn på patriot.nu. Såväl utomstående läsare som organisationens egna medlemmar från övriga Sverige har via rapporteringen kunnat följa med på, och inspireras av, frekventa torgmöten, tidningsförsäljningar, bataljer med fiender, friluftsaktiviteter, affischeringar, studiecirklar och mycket mer.


Offentlig aktivism – en vanlig syn i Kristianstad

Detta har inte bara lett till ett ökat intresse från allmänheten, utan även från polis och massmedia. Så sent som för några dagar sedan uppmärksammades Motståndsrörelsen av Kristianstadsbladet, med sedvanliga inslag av rena lögner. Denna gång stod det bland annat att läsa: ”En av grundreglerna i SMR är att aldrig maskera ansiktet, inte ens när man begår kriminella handlingar – filosofin är att man ska stå för det man tror på.”

Nationellt motstånd har kontaktat tredje nästets chef, Simon Lindberg, för en kommentar.


Simon Lindberg i talarstolen

Simon, detta är inte första gången Motståndsrörelsen har fått massmedial uppmärksamhet i Skåne. Tror du att det kan finnas något positivt i att ni faktiskt får lokal uppmärksamhet? Vilken betydelse vill du ge massmedia i fråga om allmänhetens uppfattning av organisationen?

Hade vi inte varit välkända redan så hade de tystat ner oss istället.

Jag vill tro att det i och med massmedias skriverier är positivt att kännedomen om vår existens blir större men jag anar att så ändå inte är fallet. Vi har redan varit så aktiva, framför allt i Kristianstad, att folk redan känner till oss den vägen. Detta är nog en förutsättning för att media valt att skriva om oss. Hade vi inte varit välkända redan så hade de tystat ner oss istället. Medias herrar är sluga och ger oss knappast fri reklam utan noggrann övervägning av nackdelar och fördelar. Intresset från allmänheten är högt, men blandat. Men det påverkas nog inte nämnvärt av vad media skriver – de som är mottagliga för vårt budskap fortsätter vara det ändå och de hjärntvättade individer som är emot oss kommer fortsätta vara det.

Vi har tidigare kunnat läsa hur polisen, och även säkerhetspolisen, punktmarkerat och utövat rena trakasserier mot era aktivister. Har detta på något sett påverkat er negativt och hur har ni bemött det?

Jag önskar att jag kunde svara nej på denna fråga, men vi är inga superhjältar och självklart påverkar det en, åtminstone rent praktiskt. På det stora hela får dock deras fula metoder ingen effekt, de har inte förmått någon att sluta kämpa. Tvärtom så måste man ju se det positiva även i detta och det är att systemets trakasserier är ett kvitto på deras fruktan för oss. De vet, och räds, att vi växer.

Hur arbetar ni för att hålla aktivitetsnivån så hög? Finns det några hemliga knep du vill dela med dig av?

Framförallt försöker vi se till att varva de mer ordinära aktiviteterna med kriminella handlingar… Nej, men skämt och sido, jag tror det är viktigt att hela tiden kämpa med kortsiktiga mål framför sig och att faktiskt få kamparbetet att bli rutin i ens vardagliga liv. Du tränar varje tisdag och torsdag, du delar flygblad varje måndag och onsdag, exempelvis. Oavsett väder och ekonomi så finns det alltid något att göra för kampen bara man är inställd på det och redo att ta lite egna initiativ.

Nedan några av Kristianstadsbladets artiklar om Svenska motståndsrörelsen från 2011:
Nazister på Kiviks marknad.
Kommunen länkade till naziströrelse.
Extremhögern är fortsatt stark.


  • Publicerad:
    2011-10-23 00:00