PALESTINA. FN:s kommitté för barns rättigheter (som definieras i barnkonventionen) rapporterar om tusentals palestinska barn som under en tioårsperiod systematiskt har sårats, arresterats, torterats och använt som mänskliga sköldar av Israel. Israels utrikesminister förnekar anklagelserna i rapporten och kallar det hela för ”återvinning av gamla saker som inte har någon betydelse”.

Palestinska barn som arresterats av israelisk militär och polis har systematiskt utsatts för förnedrande behandling, ofta tortyr: De förhörs på hebreiska, ett språk barnen inte förstår och de tvingas skriva under bekännelser på hebreiska för att släppas.

”Hundratals palestinska barn har dödats och tusentals skadats under rapporteringsperioden som en följd av Israels militära operationer, särskilt i Gaza”, anges det i en ny FN-rapport.

Under den tioårsperiod då FN:s experter på mänskliga rättigheter har granskat hur barn blivit behandlade i området har man kommit fram till följande: ”Upp till 7000 barn i åldrarna 9 till 17 år har gripits, förhörts och fängslats under de senaste tio åren. Barnen blir satta i fotbojor med kedja emellan samt handbojor, de ställs inför militärdomstolar och sitter ofta i isoleringscell, ibland i månader.”

Kommittén anklagar Israel för att under den långvariga ockupationen av palestinska områden ”allvarligt och kontinuerligt ha kränkt rättigheterna för palestinska barn och deras familjer”.

Kommittén uttrycker också djup oro över den ”kontinuerliga användningen av palestinska barn som mänskliga sköldar och informanter” och rapporterar vidare att 14 sådana fall uppdagats bara mellan januari 2010 och mars 2013.

”Israeliska soldater har använt palestinska barn för att ta sig in i potentiellt farliga byggnader samt tvingat dem att stå framför militära fordon för att avskräcka stenkastning”, sägs det vidare.

Att kasta sten på de israeliska soldaterna är det vanligaste brottet som minderåriga palestinier sitter i fängelse för. Dömda palestinska minderåriga kan drabbas av påföljder på upp till 20 års fängelse, rapporterar kommittén.

Nästan ingen av de som använder barn som mänskliga sköldar och informanter har blivit straffade. Soldater som faktiskt blivit åtalade och dömda för att under vapenhot ha tvingat nioåriga barn att undersöka paket som misstänkts ha innehållit sprängämnen, har endast fått villkorliga domar på tre månader och i något fall blivit degraderade.

Israel, som förkastar den internationella meningen att dess bosättningar på Västbanken är olagliga, förnekar alla anklagelser i FN-rapporten.

Källor:
UN: Palestinian Children Tortured, Used as Human Shields by Israel
Israel used Palestinian minors as human shields, detain and torture – UN


  • Publicerad:
    2013-06-21 22:09