PALMEMORDET. Under onsdagsförmiddagen höll chefsåklagare Krister Peterson en presskonferens där han gav beskedet att man anser att Stig ”Skandiamannen” Engström mördade Olof Palme. Eftersom Engström är död läggs förundersökningen ned.


Den så kallade Skandiamannen Stig Engström figurerade tidigt i media som vittne och kritiker av Palmeutredningen, här i SVT:s rapport 1986.

Det var den 28 februari 1986 som Sveriges dåvarande statsminister, den kontroversielle Olof Palme (S) sköts till döds efter ett biobesök med hustrun Lisbeth Palme i korsningen Sveavägen–Tunnelgatan i centrala Stockholm.

Den utdragna utredningen är den svenska kriminalhistoriens mest omfattande och har ofta fått skarp kritik med misstankar om att utredarna medvetet har försökt sabotera den.

1989 dömdes den småkriminelle missbrukaren Christer Pettersson för mordet på Palme, men han kom samma år att frikännas i hovrätten. Med tiden har de flesta som varit insatta i fallet kommit att acceptera att Pettersson de facto är oskyldig till mordet.

Tidigare i år gav chefsåklagare Krister Peterson, som har lett Palmeutredningen sedan 2017, besked om att man inom kort skulle presentera en lösning på mordet.

Under onsdagsförmiddagen höll Peterson tillsammans med Palmegruppens spaningsledare Hans Melander en pressträff där han berättade att man lägger ned förundersökningen. Anledningen är att man har blivit övertygade om att Stig Engström, den så kallade Skandiamannen som avled år 2000, är Olof Palmes mördare. Då Engström är avliden och man inte anser att det finns någon annan gärningsman menar man att det inte är fruktbart att fortsätta.

Under pressträffen gick Melander igenom några av de hetaste spåren under utredningens gång och förklarade varför man avfärdat dem. Om det så kallade polisspåret säger han exempelvis:

— Inte heller här finns det något konkret som gör att man kan angripa det uppslaget.

Enligt Melander har man under utredningens sista tid fokuserat på Stig Engström, bland annat för att hans egna uppgifter inte stämde överens med övriga vittnen. Åklagare Peterson säger att man har försökt utreda huruvida Engström var en del i en konspiration, något man dock inte har kunnat konstatera.

— Men vi kan inte utesluta att han var en del av en konspiration, säger Peterson samtidigt.

Redan våren 2018 pekade journalisten Thomas Pettersson i magasinet Filter ut Stig Engström som Palmes mördare. Teorin följdes senare upp i boken ”Den osannolika mördaren”, där bland annat Palmes son Mårten Palme medverkade och konstaterade att signalementet av Engström stämmer överens med personen som han iakttog utanför biografen Grand på mordkvällen.

Flera vittnesuppgifter om mördaren stämmer också överens med Stig Engströms egna uppgifter om hur han var klädd under kvällen.

Enligt Krister Peterson har man granskat Engströms bakgrund och konstaterat att han var van att hantera vapen, både från tävlingsskytte och militären, samt att han var del i ”Palmekritiska kretsar”. Han ska också ha brottats med problem med både ekonomi och alkohol.

Trots att man har beslagtagit en av Engströms gamla revolvrar som skulle kunna vara mordvapnet fick man ingen träff på de två kulorna som dödade respektive skadade paret Palme och man har inte säkert kunnat kartlägga Engströms rörelser under kvällen.

Inte heller har de DNA-prov som tagits på Engströms släktingar lett någonstans.

Mycket av Peterssons resonemang kring utpekandet tycks alltså bygga på att Engströms klädsel under kvällen stämmer överens med de kläder som gärningsmannen ska ha haft enligt flera signalement. Ett av de viktigaste vittnena, Lars Jeppsson, som ska ha sett gärningsmannen ”på nära håll” har i boken ”Den osannolike mördaren” tidigare också sagt att det är ”mycket möjligt” att det var Engström han såg. Enligt Jeppsson hade gärningsmannen en lång, mörk rock och keps, vilket även Engström hade under mordkvällen.

Engström själv har uppgett att han sett en misstänkt gärningsman iklädd blå täckjacka, men enligt Petersson är det Lars Jeppsson som Engström beskriver. Enligt Peterson har Jeppsson pressats hårt under förhör och har likväl vidhållit samma historia under hela utredningen. Peterson tror inte att Jeppsson ljuger och påpekar att han endast är 164 centimeter lång, betydligt kortare än samtliga övriga signalement av gärningsmannen som har lämnats av vittnen.

Men Petersson trycker även på att Engströms egna uppgifter i egenskap av vittne inte går att bekräfta av uppgifter från andra vittnen och poliser. Inget vittne har kunnat berätta att de sett Engström, eller någon som påminner om Engström, på ett sätt som överensstämmer med Engströms egen redogörelse, som dessutom har förändrats flera gånger. Åklagaren menar att Engström uppenbart har lämnat medvetet felaktiga uppgifter och att det är uteslutet att han gjort så av andra skäl än att dölja sin egen inblandning i mordet.

Engström har också vid flera tillfällen uppträtt i media där han lämnat uppgifter som kan tolkas som vilseledande, samtidigt som han hånat polisen och lämnat helt andra uppgifter till dem.

Ifall Engström planerat mordet och hade information om vart paret Palme skulle befinna sig under kvällen eller om han bara råkade stöta på dem av en slump och att han dessutom av en slump råkade vara beväpnad framgår dock inte av presskonferensen.

Under pressträffen framför Peterson dessutom kritik mot den tidigare spaningsledaren Hans Holmér, som han menar visat förvånansvärt lite intresse för Stig Engström trots att många i Palmegruppen tidigt varit säkra på att Engström måste vara mördaren.

Avslutningsvis menar åklagare Peterson att detta för 34 år sedan hade räckt för att anhålla och begära Stig Engström häktad och att vidare förhör och undersökningar som inte går att göra idag hade kunnat leda till en fällande dom.

— Det går inte att komma runt Engström som gärningsman. Även om vi fortsätter att utreda detta kommer vi inte komma ifrån honom. Därför är det enda beslutet jag kan fatta i det här läget är att lägga ner förundersökningen med motiveringen att den misstänkte är avliden, avslutar han presskonferensen.


  • Publicerad:
    2020-06-10 09:53