INRIKES. Den danske partiledaren och islamkritikern Rasmus Paludan som i förra veckan nekades demonstrationstillstånd och fick ett tvåårigt inreseförbud till Sverige kan vara svensk medborgare. Han har nu sökt demonstrationstillstånd för att genomföra en ny koranbränning, denna gång i Rinkeby.

Fredagens manifestation mot islam ledde till invandrarkravaller i Malmö och gripande av demonstranter. Till vänster Rasmus Paludan. Fotomontage: Youtube.

Den danske politikern och advokaten Rasmus Paludan som i förra veckan nekades demonstrationstillstånd och belades med ett tvåårigt inreseförbud till Sverige planerar nu för en ny demonstration, skriver Samhällsnytt.

Paludan är ledare för det islamkritiska danska partiet Stram Kurs. Medlemmar av Stram Kurs genomförde trots det grundlagsvidriga demonstrationsförbudet från den svenska polisen förra fredagen en manifestation där en koran brändes i invandrargettot Rosengård i Malmö och en koran sparkades omkring på Stortorget.

Vid koransparkandet greps tre av Stram Kurs-medlemmarna av Malmöpolisen och är nu misstänkta enligt den tänjbara åsiktslagen ”Hets mot folkgrupp”. ”Hets mot folkgrupp” är inte en lag som klart och tydligt anger vad som är förbjudet att uttrycka i Sverige utan den utvidgas av systemet att omfatta allt fler företeelser efterhand som olika tolkningar prövas i domstol.

De övriga Stram Kurs-medlemmar som befann sig på Stortorget ska även de ha frihetsberövats av polisen med motiveringen att de var ”vittnen”.

Efter bokbränningen så bröt våldsamma invandrarkravaller ut i Malmö där bildäck och bråte drogs ut och eldades på gatan och gatsten kastades mot polis och räddningstjänst. Ett stort antal bilar eldades upp och påföljande kväll brann Gullviksskolan i Malmö. Natten till lördag skedde även ett brandattentat mot Hässleholms kyrka.

Stram Kurs planerar nu genomföra ytterligare manifestationer i Sverige. Den 12 september ämnar man besöka det invandrartäta och ”utsatta” området Rinkeby i Stockholm för att elda upp ytterligare ett exemplar av koranen.

Efter att Paludan avvisades från Sverige har det framkommit att han kan vara svensk medborgare eftersom han har en svensk far, hans föräldrar gifte sig innan han fyllt 18 och att han varit folkbokförd i landet. Han har därför bett Sveriges ambassad i Köpenhamn att utföra en medborgarskapsutredning för att se om han har rätt att få ett svenskt pass.


  • Publicerad:
    2020-09-03 10:00