Den 4 februari 2012 anordnade Svenska Motståndsrörelsen en offentlig aktivitet i Göteborg. Senare på eftermiddagen så hölls även ett föredrag av Pär Öberg angående den förda ”flyktingpolitiken” i Sverige och världen. Här följer en summering av Johan Lindblad, som var på plats för att lyssna på föredraget.

Klockan var ca fyra på eftermiddagen då ett 30-tal aktivister och sympatisörer till Motståndsrörelsen anlände till den lokal som hyrts för dagen. Redan tidigare på dagen hade några personer fått i uppgift att ställa i ordning lokalen samt laga mat. När så folk började anlända så var maten klar och alla uppskattade säkerligen ett mål varm mat efter en kylig dag på Göteborgs gator. Maten avnjöts i gott sällskap och det gavs möjlighet att samtala med både gamla och nya kamrater.

När alla ätit sig mätta så hade det blivit dags för Pär Öberg att hålla en föreläsning om invandringspolitik. Pär är mycket pedagogisk och metodisk och började sitt anförande med att ställa ett antal frågor till åhörarna som alla hoppades få svar på efter det att föredraget var avslutat.

• Hur kan folket tycka en sak och etablissemanget en annan?
• Vilka krafter tjänar på att vi har ett “mångkulturellt” samhälle?
• Hur kommer Sverige utvecklas om vi fortsätter tillåta den massinvandring som vi har nu?

Pär gjorde också en koppling till den kampanj mot massinvandring som Motståndsrörelsen driver. På det speciellt framtagna kampanjflygbladet ställs det en del frågor, det var alltså dessa frågor som föreläsningen skulle kretsa kring.
Öberg fortsatte med att reda ut en del begrepp som systemet använder för att försköna och beljuga de verkliga aspekterna av massinvandringen. Ordet ”flykting” kan numera appliceras på i stort sett vem som helst.

Pär förtydligade också att vi i Motståndsrörelsen inte på något sätt hatar folk av annan ras för sakens skull. Systemet ser dessa som brickor i ett spel, som kan användas för att söndra och härska. Motståndsrörelsen inriktar sin kritik på de som orsakat situationen i världen i allmänhet och Norden i synnerhet.

Öberg förklarade vidare att Sverige är ett av nio länder i världen som tar emot så kallade kvotflyktingar. Detta är speciella flyktingar som får flyktingstatus av UNHCR. Av alla kvotflyktingar i världen så tar Sverige emot 30%! Ett specifikt uttalande från Öberg tror jag att de flesta reagerade lite extra på, nämligen när han berättade om situationen i Libyen. FN bestämmer att Gadaffi förtrycker sitt folk, därför måste Libyen bombas. Om man bombar ett land blir de boende där hemlösa, då måste FN hjälpa till. Alltså skickar FN en massa UNHCR-personal för att hjälpa flyktingarna. Man har här skapat ett problem som man sedan försöker lösa. Patetiskt!

Pär pratade vidare om anhöriginvandring, särskilt så kallad kärleksinvandring. Denna invandring kan i många fall ses som ren människohandel där man kan ”köpa en fru på postorder från t.ex. Thailand”. Många ställer sig nog frågan varför inte vänstervridna feministgrupper agerar mot denna typ av förtryck?

Pär pratade vidare om arbetskraftsinvandring, ensamkommande ”flyktingbarn”, och papperslösa flyktingar. Just biten om ensamkommande flyktingbarn har fått stor uppmärksamhet den senaste tiden, så på den här punkten diskuterades det flitigt. Har verkligen barn skägg? Begår barn gruppvåldtäkter i badhus? Skarp kritik riktades också till de företag som driver gruppboenden för dessa flyktingbarn och dessutom tjänar stora pengar på det. Dessa skamlösa individer gör alltså profit på att sälja ut vårt folk och land!

Föredraget avrundades med att tala lite om argumentationstekniker och detta uppskattades garanterat av de församlade. Ett väldigt vanligt argument till att vi skall ha massinvandring är vad man kallar för humanitära skäl. Klingar detta väl med verkligheten? Öberg förklarar:

”Antalet undernärda människor i världen i dag är 1,02 miljarder människor. De flesta av dessa bor i utvecklingsländer. I motsats till den bild som medierna skapar orsakar naturkatastrofer endast en liten andel svältens offer – under 8 procent. Få människor är medvetna om att det finns över en miljard människor som svälter i världen. Det är mer än befolkningen i USA, Japan och Europa tillsammans. Världens befolkning ökar med nära 100 miljoner varje år. Cirka 95 % av denna befolkningsökning sker i u-länderna. Afrika har således gått om Europa och har snart en 1 miljard invånare. Om vi tar in 100’000 per år och alla verkligen var hungrande flyktingar skulle det ändå bara vara en tiotusendel av det ständigt ÖKANDE behovet.”

Ett annat urlöjligt argument som används emot oss är att det skulle bli inavel i Norden om vi inte hade invandring. Återigen kommer Öberg med svar på tal:
”En effektiv population på 1000 personer räcker i all evighet. En effektiv population på 200 räcker för att det inte i praktiken går att se någon påtaglig inavel. En effektiv population på 50 räcker för att inaveln inte behöver få några jättepåtagliga effekter, men då blir det likafullt en rejäl flaskhals, och en hel del variation försvinner.”

Öberg är en mycket duktig föredragshållare och det märktes tydligt att han var väl förberedd. Många åhörare hade frågor och funderingar och Öberg hade bra svar på samtliga frågor. Även om ämnet som sådant är tragiskt, tråkigt och hemskt så lyckas Pär göra det till något intressant och det bjöds på en del skratt trots situationens allvar.

Av: Johan Lindblad


  • Publicerad:
    2012-02-12 00:00