FÖREDRAG. Lördagen den 6 april samlades medlemmar och sympatisörer till Motståndsrörelsen i Borlänge för att lyssna till ett föredrag av Pär Öberg. Föredraget gick under temat ”Omfattningen av kampen”.

Pär Öberg inledde sitt föredrag med att fastslå att Motståndsrörelsen inte är någon enfrågerörelse. Vi angriper inte bara fienden på en front, istället bedriver vi en omfattande kamp. Detta är nödvändigt eftersom fienden är en hydra med många huvuden.

Efter de inledande orden ställde Öberg den retoriska frågan ”Varför kämpar vi?”. Kämpar vi enbart mot främlingarna som väller in över våra gränser? Nej, förklarade han. Främlingarna är bara brickor i ett spel, ofta är de ingenting annat än lycksökare som är ute efter ett bättre, mer drägligt liv. Han jämförde sedan främlingsinvasionen med ett rovdjursangrepp på tamdjur. Fienden är inte vargen som attackerar tamdjuren, utan snarare förrädaren som gång på gång håller grindarna öppna.

Föredrag_Dalarna_1

Öberg visade upp en lista med områden inom vilka fienden innehar antingen en total dominans, eller ett väldigt stort inflytande. Exempel på dessa områden är media, ekonomi, livsmedelsindustri, medicin, utbildningsväsende, rättsväsende och så vidare. Större delen av föredraget bestod sedan i att Öberg talade mer ingående om vart och ett av dessa områden.

Det första av dessa områden var också det jag fann mest intressant, nämligen ekonomin. Ekonomi är ett oerhört viktigt ämne som har en direkt inverkan på alla människor i deras vardag. Således berör ekonomi mer än många andra ämnen, om än det kan framstå som tråkigt. Öberg lyckades med all önskvärd tydlighet påvisa vilka som styr det ekonomiska systemet bakom ridåerna. Öberg uppmanade var och en att studera hur det ekonomiska systemet är uppbyggt. En bra början, anser åtminstone jag, är att läsa boken ”Vad är Pengar?”, som jag tidigare recenserat här på Nordfront.

Efter ekonomin kom Öberg in på någonting nästan lika virtuellt som pengarna på svenskarnas sparkonton, nämligen Internet. Här gick föredragshållaren bland annat igenom vad det omåttligt populära sociala nätverket Facebook egentligen är för någonting, och vilka som grundade Facebook. Det faktum att Facebook, som har världens största databas, i praktiken är ett stort övervakningsverktyg i vilket människor frivilligt registrerar sig kanske det inte talas så högt om, men det är någonting som var och en bör vara medveten om.

Härnäst kom en kortare genomgång av hur rättsväsendet fungerar. Att vi har så kallade hatbrottslagar och politiskt tillsatta nämndemän i tingsrätten, kombinerat med svårigheter att överklaga domar leder i praktiken till att det råder olikhet inför lagen. Det jag, efter att ha lyssnat på Öbergs föredrag, upplever som mest skrämmande är dock inte hur de lagar som finns idag tillämpas, utan vetskapen om att makthavarna av idag är fria att ändra lagen, och att man redan idag ändrar lagen för att gynna sina egna intressen. För inte så länge sedan skrev man exempelvis in i Sveriges grundlag att Sverige ska vara ett mångkulturellt land, samt att vi skall vara med i den Europeiska Unionen.

Föredrag_Dalarna_2

Föredragssalen var något liten och inte anpassad till den mängd gäster som kom för att lyssna till Öberg. Då luften i föredragssalen började bli kvav beslutades det efter ungefär halva föredraget att det blivit dags för en fikapaus. Goda bullar, negerbollar och nybryggt kaffe serverades samtidigt som lokalen vädrades ur inför fortsättningen av föredraget. Nordfront Förlag fanns på plats för att saluföra litteratur och många av deltagarna passade på att besöka försäljningsbordet.

När pausen var över hade det blivit dags för Öberg att tala om medicin, jag tänker här inte gå in i detalj kring vad som sades, då denna del var ganska omfattande. Öberg menade att den svenska sjukvården fokuserar på att bota symptom istället för att gå till botten med problemen. Han förespråkade inte nolltolerans mot mediciner, men manade åhörarna att vara kritiska och ifrågasätta.

Livsmedelsindustrin styrs av några få stora aktörer, bland andra fruktansvärt osympatiska företag som Nestlé och Monsanto. Istället för att inhandla produkter från dessa stora jättar bör var och en laga mat från grunden och handla svenskt. Att kunna laga mat från grunden är inte bara nyttigt, utan kan rent av vara en överlevnadskunskap i händelse av svält, hävdade Öberg.

Kort och gott menade Pär Öberg att vi ska agera som förebilder för Nordens framtida medborgare då det är vi som ska skapa det nya samhället.

Det märktes att de församlade uppskattade föredraget. Publiken lyssnade aktivt på vad Öberg hade att säga och då och då avbröts Öberg av spontana frågor. Efter föredraget ställdes ännu fler frågor och åhörarna stannade kvar i lokalen en stund för att diskutera innan man sedermera begav sig av hemåt.


  • Publicerad:
    2013-04-14 23:36