AKTIVISM Aktivister från Patriot Front hjälper den lokala befolkningen i Florida att rensa upp efter den förödande stormen Ian, som drog in under veckan.

Stor förödelse har drabbat de amerikanska delstaterna Florida och South Carolina efter att stormen Ian drog in över kontinenten under veckan. Otaliga byggnader ligger i ruiner, och hittills har 54 personer rapporterats döda.

Aktivistorganisationen Patriot Front har nu börjat samla aktivister från flera delstater i de södra delarna av landet för att hjälpa lokalbefolkningen i Florida att rensa upp i resterna av stormen.

— Varför är det viktigt för oss att vara här, frågar sig vissa. ”Regeringen kan ta hand om den här typen av händelser”, frågar sig organisationens ledare Thomas Rousseau.

— Om vi ska få vårt land tillbaka så måste vi ta tillbaka det från grunden och uppåt, inte från valurnorna och neråt. Det innebär att vi måste ta på oss ansvar, rulla upp ärmarna, och göra det som är rätt, berättar Rousseau.