AKTIVISM Helgen som var slöt en större grupp aktivister från Patriot Front upp i en March for Life-demonstration i Chicago.

I lördags hölls en årlig pro-liv demonstration mot aborter i Chicago. Till den mestadels kristet konservativa sammankomsten anslöt en större grupp aktivister från Patriot Front.

— Vi står för livets helighet och fred, ropade Patriot Fronts ledare Thomas Rousseau i en megafon när gruppen gick in på samlingsplatsen.

Patriot Front hade också en banderoll med texten ”Starka familjer skapar starka nationer”. Nationalisterna var uniformt klädda och hade sköldar, vilket verkade provocera vissa av de andra demonstrationsdeltagarna.

Aktionen fick stor uppmärksamhet i lokalmedia. NBC Chicago skrev bland annat följande om aktionen:

När anti-abort aktivisterna avslutade sin demonstration i lördags fortsatte Patriot Front att marschera genom Grant Park och korsade tunneln till andra sidan gatan, där de hämtades upp av en bilkolonn med övertäckta registreringsskyltar.

Patriot Front höll sitt eget mindre uppmärksammade möte i stadsdelen Loop för nästan ett år sedan, vilket också sammanföll med en lokal March for Life-demonstration.

Sedan 2017 har medlemmar från gruppen deltagit på tre pro-liv demonstrationer i Chicago och demonstrerat i staden totalt tio gånger, enligt ADL.

Patriot Front själva publicerade igår två kortare filmer via sin officiella Telegram-kanal, men gruppen har inte släppt något längre reportage på sin hemsida ännu.