Personer som stöttar Motståndsrörelsen har vid flera tillfällen de senaste veckorna varit ute runtom i Göteborg och målat Organisationens Internetadress på elskåp och i gångtunnlar.

Detta har inneburit en stark ökning av besökarantalet på hemsidan, samtidigt som det kommit in ett par ansökningar från områden där adressen har målats.

Över 200 målningar pryder i dagsläget Hisingen, och man meddelar redaktionen per e-post att fler sådana aktioner är att vänta.


  • Publicerad:
    2006-01-25 13:31