Dagens datum 21 juli: Denna dag år 1816 föddes Israel Beer Josaphat, även kallad Paul Reuter, som med sin nyhetsbyrå skulle bli en del av ett judiskt nyhetsmonopol som kontrollerade informationsflödet i stora delar av världen.

Paul Reuter år 1869. Vid denna tid kontrollerade Reuter och två andra judiska mediamoguler informationsflödet i Europa och större delen av världen.

Paul Reuter år 1869. Vid denna tid kontrollerade Reuter och två andra judiska mediamoguler informationsflödet i Europa och större delen av världen.

Den 21 juli 1816 föddes Israel Beer Josaphat i Kassel i dåvarande Preussen. Hans båda föräldrar var judiska och hans far en rabbin. Fram till 1845 arbetade Josaphat som bankman innan han flyttade till London under namnet Joseph Josaphat. Samma år konverterade han till kristendomen och lät sig döpas för att lättare smälta in. Han valde namnet Paul Julius Reuter.

1847 grundade Reuter det Berlin-lokaliserade förlaget Reuter och Stargard som specialiserade sig på att trycka radikala skrifter vid tiden kring Revolutionsåret 1848. Under 1848 flyttade Reuter till Paris där han började arbeta inom världens första nyhetsbyrå Agence France Presse (AFP) som hade grundats 1835. Denna nyhetsbyrå, som än idag är en av de största, grundades av Charles-Louis Havas som tidigare hade varit bankir och lånat ut pengar till Napoleon. Också Havas var jude och inom denna nyhetsbyrå arbetade ett flertal judar som senare skulle få nyckelpositioner i en framtida nyhetskartell mellan tre nyhetsbyrårer. Dessa var bland annat Paul Reuter och bankirsonen Bernhard Wolff.

Både Reuter och Wolff hade tagit del av de revolutionära aktiviteterna i Berlin och tvingats fly landet. En annan revolutionär inom franska nyhetsbyrån var journalisten Sigmund Engländer som hade tvingats fly från Wien med hot om dödsstraff om han återvände. Engländer kände såväl Heinrich Heine som Karl Marx och hade kontakter med högt uppsatta politiker och statsmän i Europa. Engländer skulle bli en nyckelspelare inom Reuters och ansåg sig själv vara medgrundare till nyhetsbyrån.

När telegrafen började utvecklas på allvar grundade Wolff och Reuter sina egna nyhetsbyrårer. 1850 grundades Wolffs Telegraphisches Bureau (WTB). Denna nyhetsbyrå var länge en av de allra viktigaste men blev 1934 förstatligad och slogs samman och hamnade under en ny nyhetsbyrå, Deutsches Nachrichtenbüro, som leddes av Joseph Goebbels.

Reuters huvudkontor i London.

Reuters huvudkontor i London.

1850 grundades också nyhetsbyrån Reuters i tyska Aachen nära den holländska och belgiska gränsen. Reuters sände meddelanden från Bryssel till Aachen vilket täppte till läckan i telegraflinjen mellan Berlin och Paris. Året därefter flyttade Reuter tillbaka till London och satte upp ett kontor intill börsen i London.

Havas, Wolff och Reuter fokuserade mycket på börsnyheter. De var alla kosmopoliter som rörde sig obehindrat mellan länderna och byggde upp sina nätverk. En av dem som byggde upp Reuters var nämnde Sigmund Engländer som var nyhetsbyråns chefredaktör. Engländer hade ett stort nätverk av revolutionära kontakter som han använde som korrespondenter till Reuters utrikesrapportering. Han hade också kontakter i en mängd olika politiska cirklar på hög nivå. Karl Marx beskrev Engländer som Reuters ”själ och hjärta”.

Precis som Rothschilds fem bankirsöner delade upp världen mellan sig, gjorde också denna trio en uppdelning på informationsflödets arena. De hade lokaliserat sig i den tidens europeiska nyckelstäder: Havas i Paris, Wolff i Berlin och Reuter i London. I praktiken filtrerades Europas nyheter av tre judiska mediamoguler. De tre nyhetsbyråerna växte snabbt och allt fler tidningar blev beroende av dem.

Det finansiella centret City of London är en egen stad inom Storlondon med egna speciella rättigheter, egen polis och massiv kameraövervakning. I detta Rothschild-fäste verkade även Paul Reuter.

Det finansiella centret City of London är en egen stad inom Storlondon med egna speciella rättigheter, egen polis och massiv kameraövervakning. I detta Rothschild-fäste verkade även Paul Reuter.

Staty över Paul Reuter i City of London.

Staty över Paul Reuter i City of London.

Nyhetsbyråerna var dock fortfarande konkurrenter till varandra. Den 17 januari 1870, efter en längre tid av rivalitet, kom de tre judiska nyhetsbyråerna överens om att dela upp världen genom att bilda kartell. I Paris samlades de tre aktörerna och ingick en hemlig pakt. Vid ett förhandlingsbord rullade de ut en karta över världen och började rita ut vilka delar respektive nyhetsbyrå skulle ha monopol över. Reuter fick monopol på nyheter inom det brittiska imperiet och Holland, Havas fick västra och södra Europa och Wolff fick Tyskland, Skandinavien och Ryssland. Andra territorier, som Nordamerika, skulle delas mellan dem.

Andra uppgifter gör gällande att Reuter även fick monopol över nyheter från Egypten, delar av Asien och Sydamerika där han åren efter denna pakt bevisligen skaffade sig kontor. Kartan som visar den exakta uppdelningen uppges dessvärre ha “försvunnit” innan andra världskrigets utbrott.

1878 lämnade Paul Reuter över kontrollen av sitt företag till sin son, Herbert Reuter, och flyttade till Nice där han levde till sin död 1899. Genom Paul Reuter hade London kommit att bli världens nyhetshuvudstad. Han själv deltog under sin livstid i uppbyggandet av ett judiskt nyhetsmonopol som finns kvar än idag. För sina bedrifter blev han adlad i England.

Artikeln är ursprungligen publicerad 2013-07-21


  • Publicerad:
    2018-07-21 00:11