KULTURMARXISM. I en nyproducerad dokumentärfilm bryter katolska kyrkans nuvarande påve Franciscus ”ny mark” genom att ge sin och kyrkans välsignelse åt samkönade partnerskap.

Skärmbild från teaser från dokumentärfilmen Francesco: Youtube/Novus Ordo Watch.

Påve Franciskus fortsätter leda katolska kyrkans anpassning till västerlandets idag förhärskande kulturmarxistiska värdegrund.

Han kan nu uppdatera sitt CV med meriten ”den första påven att otvetydigt uttrycka stöd för samkönade partnerskap.”

I dokumentärfilmen Francesco av regissören Evgeny Afineevsky framför påven krav på att homosexuella dels ska få rätt att gifta sig borgerligt, dels ska få ingå i samkönat partnerskap.

— Homosexuella människor har rätt att leva i en familj. De är Guds barn och har rätt till en familj. Ingen bör kastas ut eller fördömas för detta, säger påven.

”Har alltid stått för det här”
Påven menar vidare i filmen att han inte i något väsentligt avseende ändrat sin hållning i frågan:

— Vad vi behöver skapa är en lag om registrerat partnerskap. På det sättet är de täckta av lagstiftningen. Jag har stått upp för detta.

Påven antas referera till sin tid som ärkebiskop i Buenos Aires då han motsatte sig homosexuella äktenskap men däremot ställde sig bakom ”någon form av lagligt skydd för homosexuella pars rättigheter”.

Fram till nyligen har katolska kyrkans hållning i modern tid rörande homosexualitet varit att emedan den inte i sig förtjänar att fördömas, så utgör homosexuella handlingar – samt även propagerande för sådana eller upprättande av strukturer som underlättar utförandet av dem – ett brott mot guds lag.

Påven påtalar i filmen även sitt djupa engagemang för ”de i tiden liggande frågorna” diskriminering och miljö.


  • Publicerad:
    2020-10-23 22:45