VATIKANEN. Påven Franciskus har föreslagit en programförklaring för katolska kyrkan. I den vill påven öppna kyrkan för homosexuella, frånskilda och kvinnor som gjort abort.

”Jag ser kyrkan som ett fältsjukhus efter slaget”, säger Franciskus och förklarar att det han vill ha är en öppen kyrka, nära de troende, som ”läker sår” och leds av barmhärtighet.

Det är inte ett litet kapell, för en liten krets utvalda, utan ett hem för alla som kyrkan bör vara, förklarar Franciskus i en intervju till jesuitrörelsens tidskrift La Civiltà Cattolica.

Källa:
Påven talar för mer tolerant kyrka


  • Publicerad:
    2013-09-19 22:00