BROTT Den nyligen dömde och återigen åtalade pedofilen Kevin Domaoan Olsson är för tjock för att kunna sitta i en normal stol, visar en gammal dom.

Idag väcktes åtal mot Kevin Domaoan Olsson, som misstänks för en lång rad pedofilbrott. Han är sedan tidigare dömd för över hundra fall av brott mot barn, vilket Hovrätten över Skåne och Blekinge ansåg vara värt 8 år och 6 månader bakom lås och bom.

Det är dock inte första gången Domaoan Olsson är inblandad i rättsprocesser. Förra året dömde förvaltningsrätten i Malmö i ett mål rörande Domaoan Olssons rätt att spela Gameboy inne på häktet i Kristianstad.

Efter att ha ansökt om tillstånd att inneha en handhållen spelkonsol av modell Gameboy Advance nekades Domaoan Olsson av häktet, som menade att man hade detta till utlåning. Detta verkar dock ha varit en budgetvariant med ”tråkiga” spel, enligt kriminalvårdens beskrivning av pedofilens överklagan.

När ärendet kom till förvaltningsrätten i Malmö hade Domaoan Olsson dock redan flyttats till häktet i Helsingborg där man hade Gameboy Advance, varför ärendet ansågs vara meningslöst och avskrevs.

För tjock för att sitta i en stol

I ett ärende från år 2016, rörande ekonomiskt bistånd, beskrivs den numera dömde pedofilens livssituation:

Kevin Domaoan Olsson yrkar på att han ska beviljas ekonomiskt bistånd för inköp av en kontorsstol som håller för honom och anför bland annat följande. Han har på grund av sin vikt svårt att få plats i vanliga stolar som ligger på en rimlig prisnivå. Hans pappa har köpt tre kontorsstolar till honom under en ettårsperiod men stolarna från Jysk och IKEA håller inte för honom. De stolar som håller för honom kostar mellan 5 000 och 10 000 kronor och är gjorda av stål istället för plast.

Förvaltningsrätten ansåg inte att en sådan stol var nödvändig för att uppfylla Domaoan Olssons behov, varför överklagan av socialtjänstens ursprungliga beslut avslogs.

I ett annat mål från år 2017 framkommer att Domaoan Olsson spenderat sin lön på spel och flygbiljetter istället för att betala sin hyra. På grund av detta ansökte han om ekonomiskt bistånd, men detta avslogs då problemet med hyran bedömdes bero på bristande eget ansvar snarare än en för låg inkomst.