PEDOFILTRÄSKET. Det är tyvärr inte bara Fredrick Federley och Centerpartiet som är nedsolkade av pedofili. Nordfront djupdyker nu i Dalarnas pedofilträsk.

Bilder på pedofilen Joachim Nieminen Gröhn från Grängesberg. Foto: Facebook.

På Örabergsvägen 14D i Grängesberg bor en man som inte riktigt är som alla andra. Utåt sett verkar han leva ett ganska normalt liv där han arbetar på järnvägen som svetsare och tidigare spelat i några mindre kända lokala band.

Men enligt en dom från Falu tingsrätt (B4297-19) verkar det finnas en annan sida till mannens liv. Den 10 maj dömdes Joachim Nieminen Gröhn (19860520-7193) till villkorlig dom med samhällstjänst i 160 timmar, då han funnits skyldig till innehav av hela 889 bilder och filmer med barnpornografiskt innehåll, varav 138 enligt rätten bedömts vara särskilt grova. Dessa låg på hans egna datorer och ett USB-minne, dessutom låg ytterligare 15 filmer och 5 bilder på ett Dropbox-konto.

Men detta var tydligen inte nog för pedofilen. I domen kan vi också läsa:

Joachim Nieminen Gröhn har innehaft en barnsexdocka samt tre lösvaginor av barnmodell. Det hände från okänd tidpunkt fram till och med den 4 december 2019 på Örabergsvägen 14 D, Grängesberg, Ludvika Kommun.

Den här barnsexdockans rättsliga efterföljder slutar dock inte där. Pedofilen Joachim Gröhn döms också för smuggling, då han brutit mot ett importförbud som gäller barnpornografiskt material:

Joachim Nieminen Gröhn har från Japan till Sverige fört in en skildring av barn i pornografisk bild i form av en barnsexdocka, vilken omfattas av ett särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor för införsel.

Avslöjades efter att barnporr spridits på Twitter
I domen beskrivs ärendet tydligt. Det hela tar sin början när organisationen NCMEC (National center for missing and exploited children) år 2019 upptäckte att kontot ”ArneAnka10” delade barnporr på Twitter. Detta polisanmäldes och snart inleddes en förundersökning. Polisen kunde snabbt få fram IP-nummer som leder till Gröhns egna adress och en adress där hans mor bor. Man får även fram ett telefonnummer som tillhör Gröhn.

I december 2019 genomfördes en husrannsakan hos Gröhn, där man hittade datorer och ett USB-minne som innehöll barnporr och den tidigare nämnda barnsexdockan med tillhörande lösvaginor av barnmodell. Man upptäckte också att barnporr fanns på Twitterkontot och på ett konto hos molntjänsten Dropbox. Rätten skriver vidare:

Det kunde vidare noteras vid kontroll av datorerna att flera av de barnpornografiska bilderna och filmerna öppnats på Joachim Nieminen Gröhns datorer, att han på det sociala mediet Flashback sökt bl.a. efter en sexdocka i barnstorlek samt att han besökt även köpsidan Ebay [och sökt, reds anm.] efter sexdockor.

Domstolens bedömning av åtalspunkterna
Vad gäller Twitterkontot säger sig pedofilen inte minnas om han använt det för att sprida barnporr öppet, men det är styrkt att barnporr finns på kontot. Det finns brister i utredningen, då åklagaren inte lyckats bevisa att kontot är inställt på ett sätt som gör att det är helt öppet för allmänheten. Därför frikänns Gröhn från en åtalspunkt gällande barnpornografibrott.

Gröhn bedöms även vara skydlig till innehav av barnpornografi, dock inte till den grad som gäller enligt åtalspunkterna. Enligt åtalet skulle två av punkterna, innehav på de elektroniska enheterna och Dropbox, anses vara grova. Så bedömde inte rätten, utan istället döms han för två fall av barnpornografibrott av normalgraden för dessa filer. Dessa två punkter erkänns av Gröhn, som brott av normalgraden.

Han döms också, som tidigare nämnts, för barnpornografibrott och smuggling för innehav och införsel av barnsexdockan. Angående denna kan man läsa i domen att Gröhn försökte förklara sig med att han haft lösvaginorna för att han föredrar ”små produkter” av rena smidighetsskäl. Enligt domen är rätten inte imponerad av förklaringen:

[…] men vid granskning av såväl dockan som lösvaginorna står det klart att det rör sig om avbildningar av opuberterade flickors kroppar/vaginor. Produkterna är små, utan behåring, dockan har barnkläder samt därtill är vaginorna inte utvecklade på sätt som hos en vuxen kvinna utan har ett utseende och en storlek som hos små flickor. Det är alltså styrkt att det rör sig om barnpornografi.

Totalt alltså tre fall av barnpornografibrott och ett fall av smuggling för pedofilen Joachim Nieminen Gröhn, som trots sina brott kommer få traska runt fritt i samhället i framtiden.

Rensade Facebookprofil efter att domen uppmärksammats

Joachim Gröhn uppmärksammades för några dagar sedan i ett kortare Instagraminlägg, där en bild på honom och de åtalspunkter han dömts för publicerats. Efter detta rensade han bort mycket information från sin Facebookprofil, bland annat uppgifter om att han arbetat på ett mellansvenskt företag som svetsare.

Nordfront kommer fortsätta granska pedofiler och andra sunkiga typer i Dalarna framöver.


  • Publicerad:
    2021-05-26 11:00