Nordfront hartidigare publicerat en artikel om den ekonomiska bedrägerihärvan kring företaget Medabfood och fotbollsföreningen Dalkurd FF. Nu har nya uppgifter kommit till vår kännedom.

Härvan går i korthet ut på att tre företrädare för livsmedelsgrossisten Medabfood AB står åtalade för brottet grovt försvårande av skattekontroll, respektive medhjälp till grovt försvårande av skattekontroll sedan de utfärdat minst 1 574 stycken falska fakturor, vars totala belopp uppgår till ca 14 miljoner kronor för att på så sätt kunna hjälpa 60-70 restauranger i Dalarna och angränsande län med svart försäljning för upp till 30 miljoner kronor.

De åtalade är 37-årige Mehmet Sirac Abic, 40-årige Halil Karakas och 32-årige Elvan Cicen.

I en artikel som publicerats på Dalademokratens hemsida frågar artikelförfattaren sig hur stark kopplingen mellan de nu åtalade ”Medfood-männen” och fotbollsklubben Dalkurd egentligen är.

dalkurd20130113

Nordfront har tidigare kunnat berätta att Elvan Cicen, förutom att vara ansvarig för den löpande bokföringen för Medabfood AB även är kassör, grundare och kontaktman till den mångkulturella fotbollsklubben Dalkurd FF och att Mehmic Sirac Abic tidigare varit kassör i föreningen. Vi har även kunnat konstatera att det länge gått rykten om att Dalkurd betalar sina ”stjärnor” svart.

I den nyligen publicerade artikeln på Dalademokratens hemsida står följande att läsa: ”Att döma av ett avtal som nu ingår i åtalet bildades företaget med stöd åt Dalkurd som ett av dess viktigaste syften. Så här står det i avtalet: ’Dessutom ska stödja DALKURD både ekonomisk och själisk som har mycket nationella och internationella betydelse för oss'”. Det avtal som åsyftades uppges vara ett ”delägaravtal”, som ska ha undertecknats av ”de nu åtalade Elvan Cicen och Mehmet Abic, Dalkurds mångårige ordförande Ramazan Kizil, åtalade Halil Karakas bror Ali samt Hayrettin Acun och Idris Ayic”.

Utöver avtalet ska även handskrivna listor med in- och utbetalningar ha beslagtagits och numer ingå i åtalet. Vid tre utbetalningar om 204 000, 20 000, respektive 68 000 kronor noteras namnet ”Dalkurd”.

Artikelförfattaren fortsätter: ”De senare noteringarna följs av noteringen: ’till Turkiet – 730’. ’Till kamrater som gick’ går 250 000. ’Parkering’ kostar 340000, men kan sättas i samband med två poster till ’parakirin’ om först 400 000 och sen 300000. Ordet har inte kunnat översättas. Intressant är också: ’givits till Sefik -119 från vit kassa lånades’. Det här har föranlett utredarna att ställa frågor till de åtalade om de aktuella pengarna gått till den kurdiska terrororganisationen PKK.

De åtalade förnekar alla kopplingar till såväl PKK-gerillan som till de handskrivna listorna, och hävdar att de inte har någonting med Medabfood AB att göra.

Det bör nämnas att artikelförfattaren inte är någon mindre än Gubb Jan Stigson. Stigson har vid flera tillfällen tidigare publicerat felaktiga, för att inte säga rent lögnaktiga, artiklar om Svenska motståndsrörelsen. Det är därför inte helt osannolikt att uppgifterna han presenterar i sin artikel är felaktiga.


  • Publicerad:
    2013-01-13 20:44