SVERIGE. Örebro kommun har infört nya säkerhetsrutiner på sina boenden för ensamkommande ”flyktingbarn”. Personalen på boendena har fått utbildning i att hantera hot och våld och sedan nyår bär alla personliga larm vid ensamarbete.

Skälet till den nya satsningen är den allmänna oro som finns kring boenden för asylsökande efter flera allvarliga händelser på andra håll i landet. Inte minst det dödsfall, där en ung kvinnlig personal knivskars till döds på ett boende för ”ensamkommande flyktingbarn” i Mölndal, söder om Göteborg.

— Vi har gjort en stor satsning, och den var planerad redan innan den här fruktansvärda händelsen i Mölndal, berättar Anna Jakobsson, chef för avdelningen ensamkommande barn och unga i Örebro.

Socialstyrelsen nu kräver att alla hem för vård och boende (HVB) skärper sina säkerhetsrutiner och att personalen ska kunna veta hur de ska agera om det uppstår hot och konflikter.

Örebro kommun har dock valt att även införa säkerhetsågärden om att personalen på de olika boendena i kommunen ska bara personlarm.

— Små, smidiga, personlarm som man bär vid ensamarbete eller när man jobbar natt och det finns en jour som sover eller så, säger Jakobsson.

Källa:
Nya säkerhetsrutiner på Örebros boenden för ensamkommande barn


  • Publicerad:
    2016-03-11 13:45