INRIKES. Nyligen har Kriminalvården tagit över transporteringen av frihetsberövade från polisen, dock finns det ännu inte tillräckligt med resurser för att utföra detta arbete. Det innebär att brottslingar och avvisade främlingar istället släpps fria.

Från och med den 1 april i år tog Kriminalvården över ansvaret från polisen att transportera frihetsberövade. Däribland frihetsberövade som ska transporteras till någon av Migrationsverkets förvarsförläggningar. För Kriminalvården innebär detta en ökning med 9000 transporter per år, sammanlagt rör det sig om 48 000.

— Vi har inte kapacitet för den här ökningen som är beräknad för 9 000. Vi har rekryterat en tredjedel av det behovet, säger Johan Mellbring vid Kriminalvården.

Att Kriminalvården inte lyckats rekrytera fler medarbetare till det nya uppdraget betyder att de istället fortfarande måste förlita sig på polisen att hjälpa till, någonting som mötts av kritik. Tidigast i november beräknas tillräckligt med personal vara tillsatt.

— Detta medför såklart konsekvenser. Det ena är att polisen fortsatt utför dem. Det andra är att personer som fått ett förvarsbeslut måste släppas om inte transporten till någon av Migrationsverkets förvarsanläggningar påbörjats inom ett dygn och emellanåt kan inte Kriminalvårdens transporttjänst utföra transporten inom tjugofyra timmar, säger Jan Widberg vid gränspolisen.

På frågan vad detta innebär svarar Widberg att personen i fråga släpps ut.

— Det kan vara en person som är brottsdömd. Dömd till utvisning utav domstol. Det kan vara en person som har en vanlig av utvisningsbeslut antingen från Migrationsverket eller polismyndigheten, Jerk Wiberg vid gränspolisen i Stockholm.

Syftet med denna ändring var att polisen skulle få mer tid till brottsutredningar och brottsförebyggande arbete. Men än så länge har inte det blivit på det sättet säger Wiberg.

Källa:
Personalbrist vid Kriminalvården – polisen rycker in


  • Publicerad:
    2017-05-08 17:30