INRIKES. Igår uppmärksammade Sveriges Radio att polisen utreder ett 30-tal brott i mellansverige som personer med kopplingar till Svenskarnas parti har utsatts för det senaste året.

En våg av våld och vandalism riktad mot personer med kopplingar till Svenskarnas parti sveper nu över mellansverige. Både människor och egendom ska ha skadats. Det senaste som hänt är att en lägenhet i Västerås vandaliserades förra helgen.

De flesta av brotten har begåtts i eller i närheten av Eskilstuna och Västerås och totalt rör det sig om ett 30-tal fall som polisen nu utreder.

Vilka förövarna är börjar bli alltmer känt och polisen säger sig misstänka att fem till tio personer ligger bakom merparten av de aktuella brotten. ”Vi vet tämligen väl vilka det är och att det är några som säger sig tillhöra något som heter Revolutionära fronten”, säger Daniel Lindström, inspektör på kriminalunderrättelsetjänsten i Västmanland.

Lindström förklarar också att antifascisterna använder våld och hot mot nationella för att få dem att antingen bli eller förbli inaktiva beroende på om de redan är organiserade eller ej.

Revolutionära fronten har själva fått uttala sig till P4 i Sörmland och där bekräftat att det är de som ligger bakom dåden. ”Vi har aktivt sökt upp och helt enkelt attackerat personer som vi anser har en militant fascistisk organisering, vilket är ett hot mot oss och även mot arbetarklassen och arbetarrörelsen på sikt, fysiskt”, berättade en företrädare för organisationen.

Polisen berättar vidare att våldet nästan uteslutande är riktat åt ett håll – mot nationalisterna – och att antifascisterna själva ännu inte fått smaka på sin egen medicin. Polisen fruktar dock att nationella snart ska slå tillbaka mot de antifascistiska våldsverkarna. Lindström säger följande till Sveriges Radio:

”Vi ser mycket allvarligt på det. Vi är övertygade om att något riktigt allvarligt kommer att ske där någon råkar riktigt illa ut, om vi inte kan göra något åt det här.”

Källa:
Vänsterkampanj bakom våg av attentat i Västerås
Politiska attacker i Lindesbergs kommun


  • Publicerad:
    2013-08-07 22:32