Patrik Dyrsch, medarbetare för Nationellt Motstånd, inledde för en tid sedan sin värnplikt som gruppbefäl vid P7 i Skåne. Efter att Expo tipsat Försvarsmakten om den värnpliktige soldatens systemkritiska åsikter hamnade Dyrsch under utredning av militära underrättelsetjänsten, Must.

Något försenat har Must nu avslutat utredningen om Dyrschs värnplikt. Rapporten är dock hemligstämplad med hänvisning till Musts så kallade säkerhetsskyddsbeslut.

Must har även överlåtit till pliktverket att ta ställning till en eventuell förändring av inskrivningsbeslutet för Dyrsch.

Pliktverket ställs nu inför ett dilemma där man, genom direktiv på politisk nivå, eventuellt måste återkalla ett redan tidigare fattat beslut, där Dyrsch bedömdes lämplig att göra värnplikt.

Relaterade artiklar:
Medlem i Svenska motståndsrörelsen under utredning av Must.
Försvarsministern vill förbjuda oliktänkande från att göra värnplikt.


  • Publicerad:
    2006-08-28 00:00