INTERNETCENSUR. Den polska regeringen föreslår en ny lag som ska bekämpa internetcensur. Om yttranden som är lagliga i Polen censureras av IT-jättarna kommer de få miljonböter. 

Polen genrebild. Foto: CC public domain.

Polens regering föreslår en ny lag som ska bekämpa IT-jättarnas censur på internet. Om företag som Twitter, Facebook, Google eller YouTube censurerar uttalanden eller raderar konton som är tillåtna enligt polsk lag, kommer de att få böter på omkring 1,8 miljoner euro varje tillfälle.

— När det handlar om ideologiskt motiverad censur utgörs brottsoffren ofta av representanter för olika grupperingar som finns i Polen och vars innehåll raderas eller blockeras bara för att det ger uttryck för åsikter och värderingar som inte accepteras av vissa grupper… som har ett ännu större inflytande över hur sociala medier fungerar, säger Polens justitieminister Zbigniew Ziobro till Poland In.

Den som drabbas av internetcensur på något vis ska kunna kontakta det aktuella företaget och överklaga beslutet, som då måste omvärdera censureringen inom 24 timmar. Om IT-jätten inte stoppar censuren har medborgaren rätt att inom 48 timmar överklaga företagets beslut till en domstol, som inom en vecka måste fatta ett nytt beslut.

Domstolen kan då besluta att personens inlägg eller konto faktiskt brutit mot polsk lag och godkänna censuren, eller så kan de bedöma att censuren inte är berättigad och ge företaget böter på miljontals euro.

Ziobro förklarar att hela överklagningsprocessen kommer att ske digitalt. Han hoppas vidare att polackerna ska känna att deras yttrandefrihet är skyddad och att de inte kan censureras hur som helst.

Grannlandet Ungern är intresserade av att följa i Polens fotspår. Man föreslår att liknande lagar borde kunna införas på EU-nivå för att skydda yttrandefriheten. Ungerns justitieminister Judit Varga säger till Hungary Today att varje land måste kunna garantera medborgarnas yttrandefrihet. Hennes regering har därför tillsatt en nätfrihetskommité som ska utreda en liknande lag som Polen införde.

Den nya lagen skulle inte göra yttrandefriheten total, då premissen för yttrandefriheten är att den inte bryter mot den befintliga polska lagstiftningen. Det är exempelvis ett brott att ifrågasätta ”förintelsen” i Polen. Däremot är det ett steg i rätt riktning eftersom IT-jättarna inte längre kan censurera vilka de vill på politiska grunder.


  • Publicerad:
    2021-01-10 16:40