POLEN. Att censurera ett inlägg på exempelvis Facebook kommer att bötfällas med 10 miljoner dollar i Polen. Detta enligt ett nytt polskt regeringsbeslut som innebär att det kommer kosta mycket för sociala medier-jättar att censurera polacker.

Den judiske Facebook-bossen Mark Zuckerberg. Foto: Brian Solis (CC BY).

Det är Fox News som rapporterar att den polska regeringen beslutat sig för att gå vidare med sitt förslag att bötfälla nätjättar som Facebook, Twitter, Youtube och andra om dessa godtyckligt eller av politiska skäl censurerar eller stänger av användare på sina tjänster.

Polens justitieminister Sebastian Kaleta menar att företagen aktivt försökt bekämpa konservativa, kristna och traditionella röster och debatter och att detta är någonting som måste motverkas.

— Vi ser att när nätjättarna tar bort material av politiska skäl så handlar det nästan alltid om innehåll som ger stöd åt traditionella värderingar och konservativa uppfattningar, säger han och menar vidare att de tar bort innehållet trots att de saknar laglig rätt till detta.

Därför har man beslutat sig för att bötesnivåerna för godtycklig censur ska vara mycket högre än vad som tidigare diskuterats. Det kommer kosta företagen motsvarande 10 miljoner dollar att radera inlägg i strid med polsk lagstiftning och en statlig polsk skiljenämnd kommer att inrättas för att hantera tvister mellan polska medborgare och nätjättarna.

Även Polens premiärminister Mateusz Morawiecki är mycket trött på nätjättarnas agerande, hur de censurerade president Donald Trump och hur de aktivt försöker påverka den politiska debatten även i Polen.

— De har satt nya standarder för politisk korrekthet och de slåss mot alla som vänder sig emot dem, konstaterar han.


  • Publicerad:
    2021-03-01 19:00