Polens högsta domstol fastslog i slutet av förra året att judisk och muslimsk ritualslakt skulle förbjudas. Detta väckte stor kritik bland religiösa samfund, som ville fortsätta att använda de metoder som plågar djuren.

Det var efter att djurrättsgrupper krävde att justitieminister Andrzej Seremet skulle undersöka om ritualslakt verkligen var lagligt, som Seremet kom fram till att slakten var i strid med landets grundlag och att den lag som stiftades 2004 och som tillåter ritualslakt var i strid med djurrättslagstiftningen från 1997. Djurrättslagen säger uttryckligen att ett djur som ska slaktas måste ha förlorat medvetandet, något som inte är fallet i judisk och muslimsk slaktmetod.

Efter Polens beslut att värna djuren istället för påstådda trossatser har landet fått möta hård kritik. Chefen för den europeiska judiska samfälligheten har uppmanat Polen att upphäva förbudet med det snaraste. Han pekar på en EU-lag som trädde i kraft den 1 januari i år, som fastställer regler för medlemsstaterna. Den är utarbetad av Europeiska konventionen för skydd av slaktdjur, och gör undantag från kravet på bedövning när det gäller ritualslakt.

Mycket av köttet som ritualslaktas i Polen exporteras utomlands, något som rabbinen Menachem Margolin påpekade i ett brev till Polens president Bronislaw Komorowski. Han menar att ”kosherslakten är viktig för upprätthållandet av judiskt liv” och förbudet skadar inte bara judar i Polen utan i hela Europa.

Judisk kosherslakt och muslimsk halalslakt går till som så att djuret som ska slaktas får sina halspulsådror samt luft- och matstrupe avskurna. Djuret förblöder då sakta under fullt medvetande. Känsliga läsare varnas för innehållet nedanför!

Läs även: Polen förbjuder kosher och halalslakt


  • Publicerad:
    2013-02-16 19:44