INRIKES. En förhörsledare som lyckades höra ett samtal mellan en misstänkt och dennes advokat och sedan använde detta i en förundersökning kritiseras nu av JO.

En förhörsledare från polisen ska ha ”råkat” höra ett samtal mellan en misstänkt och dennes advokat eftersom rummet de befann sig i inte var tillräckligt ljudisolerat, rapporterar TT.

Trots att en misstänkt ska ha rätt att samtala enskilt med sin försvarare valde förhörsledaren att inte bara anteckna det hon hörde, hon förde även in informationen i förundersökningen och rapporterade till åklagaren.

Justitieombudsmannen (JO) kritiserar nu polisen för agerandet och menar att den misstänktes rätt att samtala enskilt med försvararen inte har respekterats.  JO skriver vidare att informationen som polisen fick ta del av på grund av den dåliga ljudisoleringen inte får användas i utredningen samt att den misstänkte och dennes försvarare omedelbart skulle ha informerats om vad som skett.

Det vidtas dock inga åtgärder mot polisen, som enligt TT:s artikel dock ska ha vidtagit åtgärder för att det inte ska kunna upprepas.


  • Publicerad:
    2021-05-07 10:00