SVERIGE. Nu vill polischefen utbilda allmänheten i hur de ska agera när ett nytt terrordåd sker, någonting han med all säkerhet förutspår. Han vill bland annat ta fram en tiopunktsprogram som beskriver hur man ska agera i en sådan krissituation och utbilda allmänheten i första hjälpen.

Efter terrordådet i Stockholm den 7 april i år uttalar sig Erik Widstrand, chef för den operativa enheten inom polisens region Stockholm, att det här är det nya normalläget. Widstrand var kommenderingschef både vid terrordådet på Bryggargatan 2010 och på Drottninggatan den 7 april i år. Han påpekar också det märks att människor har blivit allmänt mer medvetna om hur man instinktivt agerar i en krissituation mellan dessa åren.

Han bedömer även att polisens insatser den 7 april var bra men att det finns saker att förbättra då det med all säkerhet kommer att ske fler terrordåd framöver.

— Ja, det är min bedömning, och det är våra analytikers bedömning, säger han. Tittar man på omvärlden, på Frankrike, Belgien och andra länder, så är det ju så. Men när, var och hur vet vi ju inte så klart. Men att det kommer att hända, det håller jag för sannolikt.

Widstrand vill nu utbilda allmänheten i till exempel första hjälpen och i hur man ska reagera när ett terrordåd sker. Hans tanke är att ta fram ett tiopunktsprogram som ska finnas på alla arbetsplatser, i förskolor, skolor och affärer.

— Det ska vara väldigt enkelt, som exempelvis: Lås dörrarna. Håll kvar personalen på jobbet. Enkla saker som sitter i ryggmärgen den dag då det skulle kunna inträffa.

Han ser framför sig en checklista som alla känner till och har pratat om, där alla ska veta sin uppgift när krisen uppstår.

På nästa möte med länsstyrelsen kommer förslaget att tas upp, och även regionspolischefen Ulf Johansson är positiv. Widstrand säger avslutningsvis att syftet med tiopunktsprogrammet är att skapa en trygghet och att det handlar om att rädda liv i det långa loppet.

Källa:
Polischefen: Det kommer att ske fler terrordåd


  • Publicerad:
    2017-04-29 20:50