INRIKES. Polisen håller inte med om den bild som media har utmålat om den rådande situationen i Sverige. Tvärt om hävdar polisen att det råder ordning och säkerhet i landet.

Nordfront rapporterade tidigare i veckan om att polisen tappat kontrollen över anstormningen av ”flyktingar” som kommit in i landet. Att de inte kunnat genomföra de identitetskontroller av asylanterna som de ska göra.

— Polisens bedömning är att vi upprätthåller ordning och säkerhet i hela landet trots de ansträngningar som flödet av migranter utsätter samhället för. De uppgifter som presenteras är regionernas egna uppgifter tagna ur ett arbetsmaterial. Det är inte den samlade nationella bilden och bedömningen, säger Mats Löfving, chef för nationella operativa avdelningen, noa, och ställföreträdande rikspolischef.

Vidare berättar Löfving att anledningen till att de inte kunnat utföra inre utlänningskontroller i den takt som behövts är för att de har för få poliser med gränspoliskompetens. Att utbilda fler tar ”lite tid”.

Anledningen till att en inre gränskontroll inte införs är för att lagstiftningen kräver att en medlemsstats inre säkerhet ska vara allvarligt hotad. Bedömningen är nu att det i Sverige råder ordning och säkerhet och att de störningar som beror på anstormningen av asylsökande är begränsade.

Löfving berättar även att polisorganisationen nu ställer om för att utföra fler inre utlänningskontroller. Något som kommer leda till att ordinarie verksamhet kommer att bli nedprioriterad.

Källa:
Det råder ordning och säkerhet i Sverige


  • Publicerad:
    2015-10-17 23:55