INRIKES Efter nyheten om att intelligenskravet för antagning till polisutbildningen sänks ytterligare har många reagerat. Men en IQ-nivå på ned till 81 poäng innebär att man är ”normalbegåvad”, förklarar polisen.

Under dagen har många reagerat på nyheten om att det numera är lättare för sökande till polisutbildningen att skriva ett godkänt resultat på begåvningsprovet. Ett byte av referensgrupp innebär i praktiken att det blir lättare att få den trea som numera krävs, efter att man tidigare sänkt kravet från en fyra på en niogradig skala.

Polisen har därför skrivit om detta i ett pressmeddelande, där man förklarar att ett resultat på en trea innebär att den sökande är normalbegåvad:

Den som genomför testet kan få 1-9 poäng på den så kallade Stanine-skalan. Ett resultat på mellan 3 och 6 Staninepoäng indikerar att den sökande har en normalbegåvning. Polismyndigheten och dåvarande Rekryteringsmyndigheten (idag Plikt- och prövningsverket) beslutade 2015 att låta 3 poäng ge godkänt resultat istället för tidigare 4 poäng, då båda dessa resultat indikerar normalbegåvning.

Tidigare visade alltså resultaten 4, 5 och 6 normalbegåvning, där resultatet 5 är genomsnittet. Därefter flyttades alltså gränsen nedåt så att även de som skriver resultatet 3 är normalbegåvade. Exakt varför ett resultat på 7 inte innebär normalbegåvning, trots precis samma avstånd från medelvärdet, framgår inte.

"Kan få poliser med IQ 75"

Många användare på sociala medier verkar dock inte ta nyheten med ro, då man inte riktigt verkar gå med på att den nya lägstanivån motsvarar normalbegåvning. Anledningen är att en trea på provet, givet att referensgruppens genomsnittliga IQ ligger på 100, motsvarar ett IQ-spann på 81 till 89, vilket är klart under medel för svenskar.

Med tanke på att man nu använder sig av en referensgrupp som presterat sämre än den tidigare kan Sverige snart få poliser med väldigt låg begåvning, spår en användare:

En annan användare är mer skojfrisk:

Förbjudna i den amerikanska armén

En person som skriver ett godkänt resultat på den svenska polisutbildningens begåvningsprov kan samtidigt ratas av den amerikanska armén – även i tider då man är mindre kräsna om man fått en svag trea.

Enligt lagen måste en sökande skriva ett testresultat som ungefär motsvarar en IQ-nivå på 92 poäng, medan man kan gå så lågt som ett testresultat motsvarande en IQ-nivå på 83 poäng om det skulle krävas.