MASSINVANDRING. Knappt en tredjedel av alla utvisningsbeslut genomförs innan de preskriberas eller avslutas av annan anledning. Polisen slår nu larm om att de inte klarar av situationen.

Över 12 000 så kallade flyktingar är i dagsläget efterlysta av polisen efter att deras ansökan om uppehållstillstånd avslagits och sedan gått under jorden. Lagstiftningen gör det svårt för polisen att kunna utföra alla utvisningsbeslut. I dagsläget klarar de bara av att genomföra knappt en tredjedel av alla ärenden. Hög belastning och prioritering uppges vara de främsta orsakerna till att så få ärenden genomförs.

— Efter fyra år preskriberas ett beslut. Så ett stort antal av dessa ärenden preskriberas utan att vi har hittat personen, säger Per Löwenberg, gruppchef för gränspolissektionen.

Enligt lagen har personer som fått avslag på sin ansökan och som väljer att gömma sig i Sverige rätt att söka uppehållstillstånd på nytt efter fyra år.

— Det är en väldigt svår arbetsuppgift. Att genomföra en utvisning är en av de tuffaste uppgifterna som finns inom statsförvaltningen. Det handlar om människor som ofta är i en väldigt desperat situation, säger Löwenberg.

Löwenberg säger vidare att vi har ännu inte sett effekten av den rekordstora massinvandring som drabbade Sverige under 2015. Antalet så kallade flyktingar som gömmer sig kommer att bli betydligt fler inom den närmsta tiden.

Källa:
Över 12.000 efterlysta – gömmer sig undan utvisning


  • Publicerad:
    2016-09-22 10:40