DEMONSTRATIONSFRIHET Polisen i Stockholm har under en kort tid nekat tillstånd till två olika koranbränningar. Nu berättar polisens presstalesperson att koranbränningar i Stockholm inte kommer att tillåtas.

Polisen i Stockholm har under kort tid nekat två ansökningar om koranbränningar på allmän plats. I båda fallen har beslutet överklagats, vilket polisen välkomnar.

— Vi vill få det prövat att vårt resonemang är rättsäkert, säger polisens presstalesperson Ola Österling till SVT Nyheter.

— Att bränna koranen under allmän sammankomst kommer vi i regel i Stockholm inte tillåta, berättar Österling.

Polisen och Säpo har tillsammans kommit överens om att koranbränningar är hotdrivande mot svenska intressen.

— Vi är medvetna om att det är en inskränkning i yttrandefriheten. Och för att kunna ta beslut om inskränkningar i yttrandefriheten, som är en grundlagsskyddad fri- och rättighet, så krävs det att det finns angivet i lag, säger Österling.