MASSINVANDRINGEN. Det har nu snart gått två år sedan turistanläggningen Pite Havsbad slöt ett avtal med Migrationsverket om att upplåta rum och bungalows till ett stort antal rasfrämlingar. I dagarna börjar den negativa effekten bli så påtaglig att inte ens den socialdemokratisk färgade Piteå- Tidningen kan undanhålla sina läsare sanningen.

Pite Havsbad är en av Nordens största turistanläggningar, med en mängd olika evenemang för både barn och vuxna, framförallt under sommarsäsongen, men från och med den 1 februari 2016 utökades verksamheten till att även innefatta boende för asylsökande. I samband med detta intervjuades Tobias Lindfors, ordförande för Swedish Lapland DMC AB, ägare av anläggningen, i Piteå-Tidningen (PT). Han var då noga med att poängtera att han inte ville förknippas med Bert Karlssons insatser. Det här projektet skulle andas något mer ”exklusivt”.

— Vi ska inte driva någon flyktingförläggning på Havsbadet. Vi hyr ut delar av hotellet, 200 rum, och 96 bungalows till Migrationsverket. Det här är en unik satsning som innefattar boende och utbildning med målsättningen att snabbare validera kunskaper och integrera människor.

Han underströk också i samma intervju att detta var en riktig win- win situation, eftersom både Pite Havsbad och kommunen skulle komma att tjäna på ”arrangemanget”.

Bland vanligt folk gick debatten het vid tillfället. Många politiker uttalade sig positivt och sade sig vilja se detta som en unik möjlighet medan andra hyste farhågor och uttalade sig i mer skeptiska ordalag. En person skrev exempelvis i ett forum:

”Hur i helvete kan Piteås sinnesslöa kommunalråd sitta och välkomna denna idioti? Han borde ju rimligtvis avgå eller i alla fall arkebuseras? Bara inse. Invasionen tilltar i styrka. Börjar fan kännas riktigt klaustrofobiskt detta. Ingenstans går man fri”

Nu har det snart gått två år och facit har börjat visa sig. Förutom notiser då och då om oroligheter och slagsmål ute på anläggningen, så har polisen nu signalerat att man inte längre mäktar med det allt ökande drogmissbruket. Ordningsvakter vittnar om personer som beter sig påverkat. Det ”röks” en del, men det kan också handla om personer som är påverkade av utskrivna mediciner.

— Vi kan inte göra något åt problemet på Havsbadet just nu, detta för att vi måste vara inne i centrala stan och jobba emot ungdomar. Det är en prioriterad verksamhet hos oss, säger kommunpolis Bo Hedlund till PT och menar att det ytterst är en resursfråga.

På frågan om inte de så kallade ensamkommande som placerats ute på Pite Havsbad också räknas som ”unga” människor, svarar Hedlund att de som placerats vid Havsbadet i alla fall har passerat 18 år. Polisen prioriterar ungdomar från 14 – 15 år.

Migrationsverket känner mycket väl till att det förekommer narkotika på Havsbadet. I ett mail till PT skriver presskommunikatör Ulrika Langels:

”Migrationsverkets personal och de väktare vi anlitar anmäler alltid till polisen så fort vi får kännedom om missbruk av narkotika. Vi jobbar tillsammans med polisen med dessa frågor och har en återkommande dialog. Vad vi dock inte kan påverka är den enskilda individens val att bruka narkotika”.

Ett annat problem som uppmärksammats är att de boende röker inomhus. Som mest har det gått 11 brandlarm per dygn. Nu är dock siffran nere på ”enbart” ett larm var fjärde dag.

Bland kommentarerna i anslutning till artiklarna i PT råder en tryckt stämning.
Signaturen LG skriver till exempel:

”Polisen ger ”walk- over” ( ger upp, låter andra laget segra). Låter skrämmande. Hur länge dröjer det innan narkotikan sprider sig utanför Havsbadet?”

Signaturen Gringo har dock ett konkret förslag på lösning av problemet:

”Det är ju bara att se till att de som missbrukar slängs ut från boendet, samt att deras bidrag omedelbart dras in. Otroligt att man kan få tag på droger i ett land man just har kommit till?!”

Källor:
Ökat missbruk problem på Havsbadet
Migrationsverket känner till narkotikan på boendet
Pite havsbad blir flyktingboende


  • Publicerad:
    2017-11-28 06:00