SVERIGE. Enligt folkhälsominister Gabriel Wikström kommer inte regeringen öppna upp PKU-registret i större omfattning än nu. Polisen kommer därmed inte att få större befogenheter att använda biobanken i brottsbekämpande syfte.

PKU-registret innehåller blodprover från alla personer födda i Sverige från 1975 och senare och är tänkt att användas för forskning. I och med mordet på dåvarande utrikesminister Anna Lind då man använde sig att detta register för att sätta fast mördaren har det funnits önskemål om att få använda biobanken i större utsträckning för att bekämpa grova brott.

Folkhälsominister Gabriel Wikström (S) vill dock inte se en utökad möjlighet för polisen att använda PKU-biobanken i brottsutredningar.

— Vårt syfte är inte att öppna biobanken för att använda i brottsbekämpningen i högre grad än i dag, säger han till lokalmedia.

I våras tillsatte regeringen en utredning för att att se över möjligheten att använda PKU-biobanken och andra biobanker i polisiärt syfte, men detta har alltså avböjts.

Lene Sörensen, biträdande ansvarig för PKU-biobanken, blir lättad av ministerns uttalande.

— Det är bra att ministern förtydligar att man inte avser öppna biobanken. Syftet med den är inte att den ska användas polisiärt, säger hon.

Källa:
Polisen får nobben om biobank


  • Publicerad:
    2016-08-01 09:45