INRIKES. Att invånarna i Upplands-Bro känner sig mest otrygga i hela landet beror enligt polisen på att det finns ”Facebook-grupper som skapar otrygghet”.

Otryggheten i Upplands-Bro beror enligt polisen på ”Facebook”. Foto: Jörgen Hansen (CC BY 3.0).

Invånarna i Upplands-Bro uppger i den Nationella trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet (Brå) att de känner sig mest otrygga i hela landet. Hela 47 procent känner sig otrygga i sitt egna bostadsområde när de är ute sent.

Magnus Nilsson, kommunpolis i Upplands-Bro och Järfälla, ser dock inga skäl att känna sig mer otrygg i Upplands-Bro än på andra liknande platser i kommunen. Förklaringen tror han istället kan vara att det finns starka Facebook-grupper som skapar otrygghet.

— Vi har jämfört oss med andra liknande kommuner där otryggheten är betydligt lägre och vi hittar inga jättestora skillnader, så vi har funderat vad som skiljer oss åt. Det är svårt att sätta fingret på men en tydlig skillnad är att här finns väldigt starka Facebook-grupper, menar Nilsson.

Nilsson hävdar att Facebook-gruppernas budskap är att ”lyfta upp allt som är dåligt”.

— Allt är inte bra i Upplands-Bro, men problemen står inte i proportion till det trygghetssiffrorna visar. Den enda rimliga förklaringen är det tydliga drevet i de här Facebook-grupperna.

Nilsson berättar att de visserligen haft problem med ett flertal skjutningar men framhåller att i kommunen i stort finns det inte skäl att vara mer otrygg än på ”andra jämförbara platser”.

Källa:
Kommunpolisen: ”Facebook-grupper skapar otrygghet”


  • Publicerad:
    2019-10-23 11:25