SVERIGE Förvaltningsrätten har i två domar avgjort att polisen gjort fel som nekat tillstånd för koranbränningar. Nu har Polismyndigheten överklagat domarna.

Den 4 april kom förvaltningsrätten med två avgöranden som konstaterade att polisen bröt mot grundlagen när man nekade demonstrationstillstånd till de som vill elda upp koraner. Polisen tog beslutet i samråd med Säpo, som hänvisade till en ”ökad hotbild mot Sverige”.

Samtidigt har Turkiet deklarerat att man inte tänker tillåta att Sverige går med i Nato så länge koranbränningar tillåts i landet. Polisen har dock bedyrat att detta inte har något med deras beslut att göra.

Vanligtvis brukar myndigheter rätta sig efter förvaltningsdomar. Men nu skriver Polismyndigheten på sin hemsida att man överklagar korandomarna.

”Polismyndigheten anser att frågan är principiellt viktig och att det därför är angeläget att den prövas av högre instans”, skriver polisen i ett pressmeddelande.

Man har också begärt anstånd till den 25 april för att närmare utveckla sin överklagan.